Drobečková navigace

Úvod > O nás > Organizační struktura

Organizační struktura


ÚAPP Brno, v.v.i. má brněnské ústředí, kde se náchází ředitelství, hospodářské oddělení, úsek odborných a technických pracovníků, laboratoř, odborný archiv a knihovna. Detašovaná pracoviště jsou v Hulíně, Prostějově, Vyškově a ve Znojmě.

Ředitelka - Mgr. Andrea Matějíčková

Pracoviště Brno

Pracoviště Hulín

Pracoviště Prostějov

Pracoviště Vyškov

Pracoviště Znojmo

 

Statutární a dozorčí orgány:

Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

- Rada ÚAPP Brno, v.v.i. byla zvolena shromážděním vědeckých pracovníků dne 25.11. 2016 pro pětileté období.

- předseda Rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Mgr. Andrea Matějíčková


- místopředseda Rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   PhDr. Pavel Fojtík


- tajemník Rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Mgr. Michal Přichystal


- interní členové
   PhDr. Pavel Fojtík
   Mgr. Andrea Matějíčková
   Mgr. Bc. Klára Prokopová
   Mgr. Michal Přichystal


- externí členové
   doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
   doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
   PhDr. Karol Pieta, DrSc.


Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Dozorčí rada ÚAPP Brno, v.v.i. byla jmenována RJMK v roce 2017 na pětileté období.

- předseda Dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Mgr. Petr Fedor


- místopředseda Dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Ing. Tomáš Soukal


- členové
   Mgr. Petr Fedor
   Ing. Kateřina Horáková
   PhDr. Jiří Kacetl
   Mgr. Michal Přichystal
   Ing. Tomáš Soukal

 

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png