Drobečková navigace

Úvod > O nás > Personalia

Personalia

Kontaktní osoba pro jednání s investory:
Mgr. Bc. Klára Prokopová
prokopova@uapp.cz
Tel.: 721 876 755Jana Bauerová

dokumentátor

 • Střední zemědělská škola Znojmo
 • od roku 2000 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Znojmě
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

  

Mgr. Richard Bíško
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2011 obhájením diplomové práce na téma „Pravěké výšinné osídlení na JZ Moravě“
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2015
 • hlavní oblastí zájmu jsou pravěké výšinné areály, počítačová podpora v archeologii a metody nedestruktivní archeologie

 

Mgr. Ivan Čižmář
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2007 obhájením diplomové práce na téma „Zázemí keltského opida Staré Hradisko“
 • od roku 2008 pracuje v ÚAPP Brno, od roku 2008 do 2013 jako vedoucí na detašovaném pracovišti v Hulíně, od roku 2014 v Brně
 • hlavní oblastí zájmu je doba laténskáMgr. Margita Filipová
obchodní referent

 • v roce 2013 ukončila magisterské studium archeologie na FF MU v Brně obhájením diplomové práce na téma „Prstencové misky v strednom Podunajsku“
 • v letech 2014 – 2015 pracovala v ÚAPP Brno brigádně 
 • hlavní oblastí zájmu je doba římská
 • jednání s investory rodinných domů, veřejné zakázky

 

Mgr. Adam Fojtík
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2015 obhájením diplomové práce na téma "Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2015 na detašovaném pracovišti v Hulíně
 • hlavní oblastí zájmu je studium závěru starší doby bronzové, regionální archeologie jihovýchodní Moravy  a archeobotanikaPhDr. Pavel Fojtík
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2003 obhájením diplomové práce na téma „Spálené lidské pozůstatky jako archeologický pramen (K netradičním možnostem studia pohřebního ritu mladší a pozdní doby bronzové)“
 • od roku 2003 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Prostějově, od roku 2012 je vedoucím pracoviště
 • v roce 2013 obhájil na FF Univerzity Pardubice rigorózní práci na téma "Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť"
 • hlavní oblastí zájmu je doba bronzová

 

PhDr. Kateřina Geislerová
archeolog

 • studium prehistorie a historie na FF UJEP Brno ukončila v roce 1977 obhájením diplomové práce na téma „Využití soudobých matematicko-statistických metod pro periodizaci společenského a kulturního vývoje lidu s lineární keramikou“
 • v roce 1982 absolvovala rigorózní zkoušku
 • v letech 1977 – 1993 byla zaměstnána v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně
 • od roku 1993 pracuje v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je neolit
 • spravuje archiv nálezových zpráv a knihovnu

  

Mgr. Martina Holemá
dokumentátor

 • studium muzeologie na FF MU Brno ukončila v roce 2008 obhájením diplomové práce na téma "Scénář výstavy "S bagrem za zády - výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i."
 • od roku 1999 pracuje v ÚAPP Brno
 • zpracovává terénní dokumentaci

 

Bc. David Humpola
archeolog

 • bakalářské studium archeologie na FF MU ukončil obhájením bakalářské práce na téma "Sídliště kultury s lineární keramikou na katastru obce Slatinky"
 • v současnosti je posluchačem magisterského studia archeologie
 • od roku 2009 pracuje v ÚAPP Brno jako vedoucí detašovaného pracoviště ve Znojmě
 • hlavní oblastí zájmu je neolit

 

Mgr. Petra Jiříková
konzervátor

 • studium archeologie na  FF MU v Brně ukončila v roce 2013 obhájením diplomové práce na téma "Velatice. Ohrazená sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska"
 • v ÚAPP pracuje od roku 2008 brigádně, od roku 2014 je zaměstnancem
 • hlavní oblastí zájmu je neolit, kultura s lineární keramikou
 • zpracovává archeologické nálezy


Mgr. Jiří Kala
antropolog

 • studium antropologie na PřFMU v Brně ukončil v roce 2003 obhájením diplomové práce na téma „Meč a jeho uživatel“
 • od roku 2003 je posluchačem postgraduálního studia antropologie
 • od roku 2007 je zaměstnán v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je terénní antropologie a studium pohřebního ritu

  

Mgr. Petr Kos
archeolog

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2002 obhájením diplomové práce na téma „Výzkum lochů na Moravě“
 • od roku 1994 je zaměstnán v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je doba halštatská, průzkum historického podzemí na venkově a tradiční vápenictví v Moravském krasu

  

Mgr. Michaela Kršová
dokumentátor

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončila v roce 2017 obhájením diplomové práce na téma "Skleněné korálky z pohřebišť doby halštatské na Moravě"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2017
 • kresebná dokumentace archeologických nálezů

 

Mgr. Marek Lečbych
archeolog

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2010 obhájením diplomové práce na téma "Laténské sídliště v Medlovicích"
 • od roku 1997 pracuje v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je doba laténská

 

Mgr. Andrea Matějíčková
archeolog, ředitelka

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončila v roce 1995 obhájením diplomové práce na téma „Kultury se zvoncovitými poháry a se šňůrovou keramikou na Břeclavsku – přírodní prostředí, topografie lokalit, pohřební ritus“
 • od roku 1995 je zaměstnaná v ÚAPP Brno
 • od 1.7. 2012 vykonává funkci ředitelky ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je eneolit
   
   

Ing. Otto Mendlík
referent majetkové správy a dopravy

 • v ÚAPP Brno je zaměstnán od roku 2017

 

Marcela Michalíková  
dokumentátor

 • Sociálně - právní akademie v Brně
 • od roku 1998 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Vyškově
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Mgr. Blanka Mikulková
archeolog

 • studium archeologie na FF UK v Praze ukončila v roce 1991 obhájením diplomové práce „Soubor drobných kostěných a bronzových předmětů ze sbírky Univerzity Karlovy“
 • mezi lety 1991 – 1998 pracovala v Muzeu Vyškovska ve Vyškově
 • od roku 1998 pracuje v ÚAPP Brno jako vedoucí detašovaného pracoviště ve Vyškově
 • hlavní oblastí zájmu je doba římská

 

Jitka Molčíková
dokumentátor

 • Střední rodinná škola
 • od roku 1997 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Prostějově
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Anna Molerová, Dis.
dokumentátor, konzervátor

 • Vyšší odborná škola restaurátorská - obor Konzervování a restaurování keramiky
 • od roku 2017 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Vyškově
 • zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Jan Němec
technik, dokumentátor

 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2017
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci

  

Mgr. David Parma, Ph.D. 
archeolog

 • v letech 1995 – 1998 studoval archeologii na FF UK v Praze (bakalářské studium) a v letech 1998 – 2001 na FF MU v Brně, kde studium zakončil obhájením diplomové práce na téma „Předkeltské osídlení Hostýna“
 • od roku 2002 je zaměstnancem ÚAPP Brno
 • v roce 2013 obhájil na FF MU v Brně disertační práci na téma "Řez krajinou. Příspěvek záchranného archeologického výzkumu na stavbě dálnice Vyškov – Mořice k poznání osídlení střední až pozdní doby bronzové ve Vyškovské bráně"
 • hlavní oblastí zájmu je doba bronzová a starší doba železná

 

Mgr. Miroslav Popelka
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2013 obhájením diplomové práce na téma "Laténské sídliště v Blažovicích v kontextu pozdně laténského osídlení jižní Moravy"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2014 jako vedoucí detašovaného pracoviště v Hulíně
 • hlavní oblastí zájmu je doba laténská a problematika využití detektoru kovů v archeologické praxi

 

Mgr. Klára Prokešová
konzervátor

 • v roce 2011 ukončila magisterské studium na FF UK obhájením diplomové práce na téma "Únětická sídliště a pohřebiště v Hošticích - Sečných loukách 4 a v Mořicích -
  Pololánech 1"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2003 brigádně, od roku 2011 je zaměstnancem
 • hlavní oblastí zájmu je únětická kultura
 • zpracovává archeologické nálezy
 • v současné době je na mateřské dovolené

 

Mgr. Bc. Klára Prokopová
obchodní referent

 • v roce 2009 ukončila bakalářské studium archeologie na FF MU v Brně obhájením práce na téma "Mladohradištní osídlení dolního Podyjí a Pomoraví"
 • v roce 2010 ukončila magisterské studium práva na PF MU obhájením diplomové práce na téma " Právní aspekty archeologických výzkumů"
 • od roku 2014 pracuje v ÚAPP Brno
 • dlouhodobě se zabývá právními aspekty archeologie a mladohradištním osídlením Jižní Moravy
 • zajišťuje kontakt s investory a vypracovává návrhy smluv

 

Radka Přehnalová 
dokumentátor, konzervátor

 • Střední průmyslová škola
 • od roku 2015 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Hulíně
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Mgr. Michal Přichystal  
archeolog

 • studium archeologie na  FF MU v Brně ukončil v roce 2003 obhájením diplomové práce na téma "Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí na "Nivkách" u Slatinek"
 • od roku 2001 je zaměstnancem ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je doba halštatská  

 

Ing. Andrea Robková, DiS.
ekonom

 • Akademie Sting - soukromá vysoká škola v Brně
 • od roku 1999 je zaměstnána v ÚAPP Brno


PhDr. Miroslav Šmíd
archeolog

 • studium prehistorie a historie na FF UJEP Brno ukončil v roce 1979 obhájením diplomové práce „Opevněná eneolitická sídliště na moravské Hané“
 • v roce 1981 absolvoval rigorózní zkoušku
 • v letech 1969 – 1987 pracoval v Muzeu Prostějovska (posledních 8 let ve funkci ředitele)
 • od roku 1988 pracoval na Archeologickém ústavu ČSAV v Brně
 • v rámci reorganizace AÚ v Brně přešel v roce 1993 do Památkového ústavu v Olomouci
 • od roku 1995 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Prostějově, v letech 1995-2012 byl vedoucím pracoviště 
 • hlavní oblastí zájmu je eneolit

 

Mgr. Dorota Tencer
personalista, kontrolní činnost, mzdová účetní

 • magisterské studium archeologie na JU v Krakově ukončila v roce 2014 obhájením diplomové práce na téma „Cmentarzyska okresu wielkomorawskiego.
  Konstrukcje jam grobowych w aspekcie pozycji społecznej zmarłych.“
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2016

 

Martina Vesecká 
obchodní refent

 • Střední ekonomická škola
 • od roku 1998 je zaměstnána v ÚAPP Brno
 • zajišťuje distribuci našich publikací

 

Zuzana Vejtasová, Dis.
dokumentátor, konzervátor

 • Vyšší odborná škola restaurátorská - obor Konzervování a restaurování keramiky
 • od roku 2006 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Znojmě
 • zpracovává archeologické nálezy

 

Dana Vitulová 
dokumentátor, geometr

 • Střední průmyslová škola stavební - obor Geodézie
 • od roku 1993 pracuje v ÚAPP Brno
 • podílí se na práci v terénu, zajišťuje geodetické zaměření archeologických lokalit

 

Mgr. Jiří Zubalík
archeolog

 • studium archeologie na  FF MU v Brně ukončil v roce 2012 obhájením diplomové práce na téma "Hrad Přerov v údělné epoše (2. pol. 11. - 12. stol.) - na základě výzkumů ARÚAVČR - Přerov - Horní nám. 8-9, 21, s přihlédnutím k dalším výzkumům v areálu historického jádra Přerova"
 • v ÚAPP pracuje od roku 2017

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png