Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk

Pravěk Nová řada

Pravěk    Pravěk Nová řada je recenzovaným periodikem, vychází jednou ročně od r. 1991. Uveřejňuje původní práce z pravěké až středověké archeologie a z příbuzných oborů zaměřené na moravskou, respektive středoevropskou problematiku a dále informace o archeologickém dění na Moravě.
   Časopis začal vycházet na Moravě od roku 1903 pod názvem Pravěk - ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí Českých. Byl založen, redigován a vydáván I.L.Červinkou do roku 1912, kdy vyšlo poslední číslo původního zaměření časopisu. Světová válka a jiné okolnosti vydávání Pravěku přerušily. V roce 1992 obnovila vydávání časopisu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pod názvem Pravěk Nová řada. Ústav archeologické památkové péče Brno se v roce 1994 připojil k Filozofické fakultě a od roku 1996 vydává časopis samostatně. Časopis Pravěk má v současné době 24 ročníků.

Uzávěrka dalšího čísla Pravěku NŘ je 30. 6. 2017. Vítány jsou všechny příspěvky splňující základní formální kritéria.

Pravěk - ročníky 1 - 20

Pravěk - ročníky 21 -

Pokyny pro autory

Vydavatel:
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Kaloudova 30
614 00 Brno
IČ 48511005
DIČ CZ48511005

Členění:
Studie – recenzovaná část
Z činnosti moravských a slezských archeologických pracovišť
Kalendárium moravské archeologie
Literaria Archaeologica

Vedoucí redaktor: 
Mgr. David Parma, Ph.D.

Redakční rada:

Člen redakční rady organizace kontakt
PhDr. Pavel Fojtík ÚAPP Brno fojtik@uapp.cz
Mgr. Andrea Matějíčková ÚAPP Brno matejickova@uapp.cz
Mgr. David Parma, Ph.D. ÚAPP Brno parma@uapp.cz
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. FF MU Brno podbor@phil.muni.cz
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. SLU Opava s.stuchlik@seznam.cz
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. PřF MU Brno unger@sci.muni.cz
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. FF MU Brno 9550@mail.muni.cz

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png