Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk

Pravěk Nová řada

Pravěk    Pravěk Nová řada je recenzovaným periodikem, vychází jednou ročně od r. 1991. Uveřejňuje původní práce z pravěké až středověké archeologie a z příbuzných oborů zaměřené na moravskou, respektive středoevropskou problematiku a dále informace o archeologickém dění na Moravě.
   Časopis začal vycházet na Moravě od roku 1903 pod názvem Pravěk - ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí Českých. Byl založen, redigován a vydáván I.L.Červinkou do roku 1912, kdy vyšlo poslední číslo původního zaměření časopisu. Světová válka a jiné okolnosti vydávání Pravěku přerušily. V roce 1992 obnovila vydávání časopisu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pod názvem Pravěk Nová řada. Ústav archeologické památkové péče Brno se v roce 1994 připojil k Filozofické fakultě a od roku 1996 vydává časopis samostatně. Časopis Pravěk má v současné době 24 ročníků.

Uzávěrka dalšího čísla Pravěku NŘ je 30. 6. 2017. Vítány jsou všechny příspěvky splňující základní formální kritéria.

Pravěk - ročníky 1 - 20

Pravěk - ročníky 21 -

Pokyny pro autory

Vydavatel:
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Kaloudova 30
614 00 Brno
IČ 48511005
DIČ CZ48511005

Členění:
Studie – recenzovaná část
Z činnosti moravských a slezských archeologických pracovišť
Kalendárium moravské archeologie
Literaria Archaeologica

Vedoucí redaktor: 
Mgr. David Parma, Ph.D.

Redakční rada:

Člen redakční rady organizace kontakt
PhDr. Pavel Fojtík ÚAPP Brno fojtik@uapp.cz
Mgr. Andrea Matějíčková ÚAPP Brno matejickova@uapp.cz
Mgr. David Parma, Ph.D. ÚAPP Brno parma@uapp.cz
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. FF MU Brno podbor@phil.muni.cz
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. SLU Opava s.stuchlik@seznam.cz
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. PřF MU Brno unger@sci.muni.cz
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. FF MU Brno 9550@mail.muni.cz

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png