Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > BRNO-BOHUNICE

BRNO-BOHUNICE (okr. Brno-město)
Ul. Studentská – CEITEC Masarykovy univerzity (M. Přichystal, č. akce 27/12)

Během stavby v areálu Univerzitního kampusu bylo prozkoumáno celkem 53 zahloubených archeologických objektů, které s ohledem na jejich prostorové rozložení představují s největší pravděpodobností severovýchodní okraj známého rozsáhlého polykulturního sídliště. První, i když patrně jen krátkodobý pobyt lidí v tomto místě lze na základě nálezu patinovaného kamenného štípaného jádra datovat již do starší doby kamenné. Trvalejší ráz mělo osídlení lokality nositeli kultury s moravskou malovanou keramikou. Z odkrytých objektů si zaslouží pozornost především výkop čtvercového půdorysu o rozměrech zhruba 4 x 4 m a s rovným dnem opatřeným v rozích kůlovými jámami. Podobné objekty bývají považovány za základy chat s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu, u nichž ovšem vzhledem k malým rozměrům není zcela jasné, zda se skutečně jednalo o obytné domy, či spíše o budovy jiného, např. hospodářského významu. Kultuře s MMK by podle soudobých analogií mohl patřit také relikt nadzemní stavby v podobě pravoúhlého obvodového základového žlabu. Dále byla nalezena oválná sídlištní jáma s rozházenými a neúplnými kosterními pozůstatky patrně ženy ve věku 20-35 let. Patrně jako výrobní objekt sloužila mělká zahloubenina se zbytky dvou otopných zařízení, z nichž jedno mělo dno upraveno drobnými kameny. Mezi nálezy převažují zlomky keramiky, na nichž se jen výjimečně zachovaly zbytky původních geometrických vzorů malovaných především červenou a bílou barvou. Získán byl i zlomek hliněné plastiky – část nohy stojící ženské postavy. Z dalších nálezů lze jmenovat kamenné štípané i broušené a vrtané nástroje, kamenná drtidla a podložky, zvířecí kosti a mazanici. Časté nálezy kusů suroviny, polotovarů i výrobního odpadu dokládají místní výrobu kamenné industrie. Další etapa osídlení spadá do závěru pozdní doby kamenné, reprezentovaného kulturou se zvoncovitými poháry; projevila se jen 4 kůlovými jámami a intruzí několika zlomků keramiky ve starším objektu. Poslední lidské aktivity zde probíhaly na konci druhé světové války. Podobně jako v předchozích letech byl v jihozápadním rohu dotčeného prostoru sledován průběh střeleckého zákopu, který byl vybudován německými vojáky v roce 1945 při obraně města Brna před postupující Rudou armádou.

null null

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png