Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > HOLEŠOV

HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
U koupaliště – jihovýchodní obchvat města (M. Šmíd, č. akce 39/12)

Zjištěné osídlení ze závěru starého letopočtu dosud unikalo pozornosti archeologů a jeho význam spočívá především v tom, že doplňuje strukturu laténských sídlišť rozmístěných v prostoru Holešovské plošiny a okolí. Na základě keramického materiálu bylo místo Kelty využíváno někdy na přelomu 3. a 2. století př. n. l. a předcházelo osídlení v opevněném areálu blízkého Hostýna. Odkryté objekty mají charakter spíše hospodářských objektů než obytných staveb a lze je proto interpretovat jako hospodářský okrsek osady, která se nacházela někde v jeho blízkém okolí. Druhá fáze osídlení tohoto místa spadá do samého závěru doby římské a na počátek doby stěhování národů, tedy do závěru 4. a počátku 5. století našeho letopočtu. Toto období vymezují, mimo jiné, nálezy jiříkovické keramiky na jedné straně a velmi dobře pálené keramiky s vlešťovanou výzdobou na straně druhé. V tomto kontextu je zcela výjimečnou záležitostí kompletně odkrytý půdorys chaty se třemi kůly na dvou protilehlých stranách a kruhovou prohlubní uprostřed západní stěny objektu. Nalezené drobné zlomky bronzových předmětů (jehlice, náramek), ale i ojedinělé zlomky keramiky jsou dokladem toho, že se v blízkém okolí rozkládala osada kultury lužických popelnicových polí.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png