Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > HOLEŠOV

HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
U koupaliště – jihovýchodní obchvat města (M. Šmíd, č. akce 39/12)

Zjištěné osídlení ze závěru starého letopočtu dosud unikalo pozornosti archeologů a jeho význam spočívá především v tom, že doplňuje strukturu laténských sídlišť rozmístěných v prostoru Holešovské plošiny a okolí. Na základě keramického materiálu bylo místo Kelty využíváno někdy na přelomu 3. a 2. století př. n. l. a předcházelo osídlení v opevněném areálu blízkého Hostýna. Odkryté objekty mají charakter spíše hospodářských objektů než obytných staveb a lze je proto interpretovat jako hospodářský okrsek osady, která se nacházela někde v jeho blízkém okolí. Druhá fáze osídlení tohoto místa spadá do samého závěru doby římské a na počátek doby stěhování národů, tedy do závěru 4. a počátku 5. století našeho letopočtu. Toto období vymezují, mimo jiné, nálezy jiříkovické keramiky na jedné straně a velmi dobře pálené keramiky s vlešťovanou výzdobou na straně druhé. V tomto kontextu je zcela výjimečnou záležitostí kompletně odkrytý půdorys chaty se třemi kůly na dvou protilehlých stranách a kruhovou prohlubní uprostřed západní stěny objektu. Nalezené drobné zlomky bronzových předmětů (jehlice, náramek), ale i ojedinělé zlomky keramiky jsou dokladem toho, že se v blízkém okolí rozkládala osada kultury lužických popelnicových polí.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png