Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > LEDNICE

LEDNICE (okr. Břeclav)
Areál zámku a jízdáren – průzkum podzemí (P. Kos, č. akce 110/12)

Úkolem výzkumu bylo revidovat dosavadní stav poznatků o podobě, stavu, rozsahu a stavebním vývoji historické kanalizační sítě. Během průzkumu historických kanalizačních štol pod státním zámkem v Lednici bylo zmapováno a částečně i geodeticky zaměřeno 840 m zděných kanálových chodeb. Systém štol tvoří samostatné i spojené okruhy v několika výškových úrovních, které lze lokalizovat pod vlastní objekt zámku a blízkou jízdárnu. Vyústění odtokových kanálů do blízké Zámecké Dyje bylo zkoumáno společností Archaia Brno a v době průzkumu bylo již z větší části sanováno. Historické epigrafické nápisy na omítnutých stěnách štol umožňují jejich zařazení do poloviny 19. stol., kdy probíhala hlavní novogotická přestavba zámeckého sídla. Některé statigrafické situace ovšem naznačují, že k výstavbě kanalizace muselo dojít již v rozmezí 17. a 18. století, kdy nově budovaná síť štol obklopila renesanční jádro bývalé tvrze.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png