Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > LEDNICE

LEDNICE (okr. Břeclav)
Areál zámku a jízdáren – průzkum podzemí (P. Kos, č. akce 110/12)

Úkolem výzkumu bylo revidovat dosavadní stav poznatků o podobě, stavu, rozsahu a stavebním vývoji historické kanalizační sítě. Během průzkumu historických kanalizačních štol pod státním zámkem v Lednici bylo zmapováno a částečně i geodeticky zaměřeno 840 m zděných kanálových chodeb. Systém štol tvoří samostatné i spojené okruhy v několika výškových úrovních, které lze lokalizovat pod vlastní objekt zámku a blízkou jízdárnu. Vyústění odtokových kanálů do blízké Zámecké Dyje bylo zkoumáno společností Archaia Brno a v době průzkumu bylo již z větší části sanováno. Historické epigrafické nápisy na omítnutých stěnách štol umožňují jejich zařazení do poloviny 19. stol., kdy probíhala hlavní novogotická přestavba zámeckého sídla. Některé statigrafické situace ovšem naznačují, že k výstavbě kanalizace muselo dojít již v rozmezí 17. a 18. století, kdy nově budovaná síť štol obklopila renesanční jádro bývalé tvrze.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png