Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > POLEŠOVICE

POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – pískovna (M. Lečbych, č. akce 302/12)

Podobně jako v minulých letech byl i v roce 2012 proveden v polešovické pískovně pravidelný záchranný výzkum probíhající v závislosti na postupu těžebních prací. Vzhledem k rychle postupující těžbě byl výzkum prováděn ve dvou etapách – v dubnu a říjnu. Během osmi pracovních týdnů bylo prozkoumáno celkem 232 zahloubených objektů, většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat dvě nepravidelné jámy s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. Ze všech významných nehmotných nálezů je třeba zmínit odkrytí pozůstatků jedné zahloubené zemnice z doby halštatské a sedmi chat z časně laténského stupně LT A. Z hmotných předmětů nalezených ve výplních těchto prozkoumaných objektů jsou vedle početného souboru obvyklé keramiky důležité zejména zlomky kolkované tzv. „braubašské“ keramiky, která významně rozšiřuje nálezy podobného rázu učiněné na lokalitě v minulých letech.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png