Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > POLEŠOVICE

POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – pískovna (M. Lečbych, č. akce 302/12)

Podobně jako v minulých letech byl i v roce 2012 proveden v polešovické pískovně pravidelný záchranný výzkum probíhající v závislosti na postupu těžebních prací. Vzhledem k rychle postupující těžbě byl výzkum prováděn ve dvou etapách – v dubnu a říjnu. Během osmi pracovních týdnů bylo prozkoumáno celkem 232 zahloubených objektů, většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat dvě nepravidelné jámy s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. Ze všech významných nehmotných nálezů je třeba zmínit odkrytí pozůstatků jedné zahloubené zemnice z doby halštatské a sedmi chat z časně laténského stupně LT A. Z hmotných předmětů nalezených ve výplních těchto prozkoumaných objektů jsou vedle početného souboru obvyklé keramiky důležité zejména zlomky kolkované tzv. „braubašské“ keramiky, která významně rozšiřuje nálezy podobného rázu učiněné na lokalitě v minulých letech.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png