Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ROUSÍNOV

ROUSÍNOV (okr. Vyškov)
Areál EDP – parkoviště (B. Mikulková, č. akce 143/11)

Rozsáhlý výzkum v areálu bývalé tzv. Kmentovy cihelny potvrdil intenzivní osídlení místa v různých fázích pravěku. Nejrozsáhlejší osídlení ležící na pravém břehu potoka Rakovec patřilo sídlišti ze starší doby římské. Šest polozemnic s typickou šestikůlovou konstrukcí a další objekty sídlištního charakteru představují však pouze část rozlehlého sídlištního areálu. Dokladem mimořádného postavení tohoto sídliště je i nález železného depotu v jedné z jam. Depot zahrnoval poškozené nářadí (kladiva, sekyry), části kola (náboj a vnější obruč), části věder, držadlo kotlovité nádoby, zemědělské nářadí (motyky, kosy, srpy). Spolu se železnými předměty byly nalezeny i dvě misky na duté nožce, které celý soubor datují do stupně B2. Ze sídliště pochází i zajímavá kolekce deseti zlomků terry sigillaty. Mimořádně zajímavým se jeví i kostrový hrob muže ze starší doby římské. Byl uložen v sídlištní  jámě na levém boku a za zády měl vědro. Další fází osídlení je sídliště z mladší doby bronzové (k. velatická). Tomuto sídlišti patřilo větší množství vakovitých zásobních jam, které obsahovaly, mimo jiné, i pěkný keramický soubor. K doplnění celkového obrazu osídlení patří i jedna polozemnice z mladší doby železné.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png