Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ROUSÍNOV

ROUSÍNOV (okr. Vyškov)
Areál EDP – parkoviště (B. Mikulková, č. akce 143/11)

Rozsáhlý výzkum v areálu bývalé tzv. Kmentovy cihelny potvrdil intenzivní osídlení místa v různých fázích pravěku. Nejrozsáhlejší osídlení ležící na pravém břehu potoka Rakovec patřilo sídlišti ze starší doby římské. Šest polozemnic s typickou šestikůlovou konstrukcí a další objekty sídlištního charakteru představují však pouze část rozlehlého sídlištního areálu. Dokladem mimořádného postavení tohoto sídliště je i nález železného depotu v jedné z jam. Depot zahrnoval poškozené nářadí (kladiva, sekyry), části kola (náboj a vnější obruč), části věder, držadlo kotlovité nádoby, zemědělské nářadí (motyky, kosy, srpy). Spolu se železnými předměty byly nalezeny i dvě misky na duté nožce, které celý soubor datují do stupně B2. Ze sídliště pochází i zajímavá kolekce deseti zlomků terry sigillaty. Mimořádně zajímavým se jeví i kostrový hrob muže ze starší doby římské. Byl uložen v sídlištní  jámě na levém boku a za zády měl vědro. Další fází osídlení je sídliště z mladší doby bronzové (k. velatická). Tomuto sídlišti patřilo větší množství vakovitých zásobních jam, které obsahovaly, mimo jiné, i pěkný keramický soubor. K doplnění celkového obrazu osídlení patří i jedna polozemnice z mladší doby železné.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png