Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (okr. Hodonín)
Ul. Hlavní – průtah, II. stavba (M. Lečbych, č. akce 25/12)

Při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně se během několika dnů podařilo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to včetně 18 kostrových hrobů. Práce probíhaly intenzivně v závislosti na postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla všechna již dříve nenarušená místa s archeologickou situací, která se koncentrovala zejména v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Nejstarší stopy lidské činnosti se na prozkoumané části vozovky projevily ve formě osmi zásobních jam náležící kultuře únětické ze starší doby bronzové. Velice zajímavým objevem, uskutečněným v jedné ze zmíněných pravěkých zásobních jam, byl nález kosterních pozůstatků lidského jedince, který byl uložen v zásypu zásobní jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Kromě tohoto nálezu pochází ze zásobních jam početná kolekce keramických střepů z různých nádob, několik kostěných artefaktů a soubor zvířecích kostí. Nejdůležitější a bezpochyby velmi přínosný objev představuje část mladohradištního pohřebiště z 11. století. Nalezeno a prozkoumáno bylo celkem 17 kostrových hrobů, a to jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů. Z nalezeného inventáře je třeba vyzvednout poměrně vysoký počet nalezených mincí – denárů, několik bronzových i stříbrných záušnic a jeden bronzový prsten. 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png