Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (okr. Hodonín)
Ul. Hlavní – průtah, II. stavba (M. Lečbych, č. akce 25/12)

Při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně se během několika dnů podařilo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to včetně 18 kostrových hrobů. Práce probíhaly intenzivně v závislosti na postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla všechna již dříve nenarušená místa s archeologickou situací, která se koncentrovala zejména v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Nejstarší stopy lidské činnosti se na prozkoumané části vozovky projevily ve formě osmi zásobních jam náležící kultuře únětické ze starší doby bronzové. Velice zajímavým objevem, uskutečněným v jedné ze zmíněných pravěkých zásobních jam, byl nález kosterních pozůstatků lidského jedince, který byl uložen v zásypu zásobní jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Kromě tohoto nálezu pochází ze zásobních jam početná kolekce keramických střepů z různých nádob, několik kostěných artefaktů a soubor zvířecích kostí. Nejdůležitější a bezpochyby velmi přínosný objev představuje část mladohradištního pohřebiště z 11. století. Nalezeno a prozkoumáno bylo celkem 17 kostrových hrobů, a to jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů. Z nalezeného inventáře je třeba vyzvednout poměrně vysoký počet nalezených mincí – denárů, několik bronzových i stříbrných záušnic a jeden bronzový prsten. 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png