Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (okr. Hodonín)
Ul. Hlavní – průtah, II. stavba (M. Lečbych, č. akce 25/12)

Při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně se během několika dnů podařilo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to včetně 18 kostrových hrobů. Práce probíhaly intenzivně v závislosti na postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla všechna již dříve nenarušená místa s archeologickou situací, která se koncentrovala zejména v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Nejstarší stopy lidské činnosti se na prozkoumané části vozovky projevily ve formě osmi zásobních jam náležící kultuře únětické ze starší doby bronzové. Velice zajímavým objevem, uskutečněným v jedné ze zmíněných pravěkých zásobních jam, byl nález kosterních pozůstatků lidského jedince, který byl uložen v zásypu zásobní jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Kromě tohoto nálezu pochází ze zásobních jam početná kolekce keramických střepů z různých nádob, několik kostěných artefaktů a soubor zvířecích kostí. Nejdůležitější a bezpochyby velmi přínosný objev představuje část mladohradištního pohřebiště z 11. století. Nalezeno a prozkoumáno bylo celkem 17 kostrových hrobů, a to jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů. Z nalezeného inventáře je třeba vyzvednout poměrně vysoký počet nalezených mincí – denárů, několik bronzových i stříbrných záušnic a jeden bronzový prsten. 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png