Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZNOJMO

ZNOJMO (okr. Znojmo)
U pramenů, Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2012 pokračoval výzkum na stavbě obchvatu města Znojma (viz Výroční zpráva 2011). V návaznosti na zemní práce se pokračovalo na části 7 (napojení na silnici ve směru na Jihlavu). Podařilo se odkrýt ohrazený areál (dvorec) z raného středověku. Plocha dvorce byla obepnuta hrotitým příkopem. Uvnitř se nacházelo hospodářské centrum reprezentované především několika desítkami mohutných zásobních jam, které byly vytesány do zvětralého skalního podloží. V jedné z nich se podařilo odhalit i kompletní skelet koně. Poloha byla osídlena i ve starších obdobích. Nejstarší nálezy pocházejí z období pozdní doby kamenné, doložené zhruba desítkou zahloubených objektů. Sídelní aktivity se podařilo zjistit i v době železné (v období horákovské kultury), kdy zde existovaly minimálně dvě zahloubené chaty.
V podzimních měsících se pozornost přenesla na 5. úsek stavby. Zde se podařilo zdokumentovat rozsáhlý sídelní areál z období mladší doby kamenné a doby bronzové. Dosud bylo prozkoumáno na 300 objektů a minimálně takový počet je ještě očekáván. Práce budou pokračovat i v roce 2013.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png