Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZNOJMO

ZNOJMO (okr. Znojmo)
U pramenů, Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2012 pokračoval výzkum na stavbě obchvatu města Znojma (viz Výroční zpráva 2011). V návaznosti na zemní práce se pokračovalo na části 7 (napojení na silnici ve směru na Jihlavu). Podařilo se odkrýt ohrazený areál (dvorec) z raného středověku. Plocha dvorce byla obepnuta hrotitým příkopem. Uvnitř se nacházelo hospodářské centrum reprezentované především několika desítkami mohutných zásobních jam, které byly vytesány do zvětralého skalního podloží. V jedné z nich se podařilo odhalit i kompletní skelet koně. Poloha byla osídlena i ve starších obdobích. Nejstarší nálezy pocházejí z období pozdní doby kamenné, doložené zhruba desítkou zahloubených objektů. Sídelní aktivity se podařilo zjistit i v době železné (v období horákovské kultury), kdy zde existovaly minimálně dvě zahloubené chaty.
V podzimních měsících se pozornost přenesla na 5. úsek stavby. Zde se podařilo zdokumentovat rozsáhlý sídelní areál z období mladší doby kamenné a doby bronzové. Dosud bylo prozkoumáno na 300 objektů a minimálně takový počet je ještě očekáván. Práce budou pokračovat i v roce 2013.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png