Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk > Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Časopis Pravěk

Pokyny je možné stáhnou ve formátu pdf.

1. Záhlaví článků
U studií je třeba kromě textu připojit jméno a příjmení autora bez titulů, kontaktní adresu včetně mailu, klíčová slova a stručný abstrakt v jazyce příspěvku a přeložený.

2. Text
Rukopis se posílá elektronickou formou na email redakce (parma@uapp.cz), případně na jiném vhodném médiu (CD, DVD, flash disk). Text studií může být členěn do kapitol s mezititulky. Je vhodné v textu označit místa, kam si přejete umístiti jednotlivé přiložené materiály (mapy, tabulky, obrázky); text nezalamujte. Popisy pod obrázky uveďte na konec textu stejně jako seznam literatury. Citace literatury se provádějí běžným způsobem v závorce v textu velkým písmem (např. JANOVSKÝ 1947, 27, obr. 1, tab. II:3). Citace jednotlivých autorů se oddělují středníkem. Text může být doplněn minimálním počtem stručných a věcných poznámek pod čarou (nezaměňovat s citacemi literatury). Jména badatelů v textu se uvádějí bez titulů a jen zkratkou křestního jména (výjimky – Jan či Jíří Pavelčík). V textu doporučujeme používat běžné zkratky (např. SZ Francie, r. 1952, Ø, v., š., s., d., hl., i. Č., resp., příp. apod.). Preferujeme jednotné označení grafických příloh jako obr. 1 až x.

3. Seznam literatury
Seznam na zvláštním listě začíná nadpisem Literatura, díla jsou řazena abecedně podle příjmení autora (uvádí se velkým písmem). Práce téhož autora jsou řazeny podle roku vydání; práce vyšlé v jednom roce jsou řazeny abecedně a odlišují se písmeny malé abecedy (např. 1970a, 1970b). Příjmení autorů se v seznamu literatury opakují (nenahrazují se pomlčkou). Při uvádění ročníků časopisů se respektuje původní označení, např. AR XXV, ČVMSO 11, PA LXI, SPFFBU E 26. Důsledně se používají zkratky dle obvyklých standardů.
vzor:

DROBERJAR, E. 2012: Římské kolínkovité spony v Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 119-131.
TEJRAL, J. 1993: Na hranicích impéria (doba římská). In: V. Podborský a kol., Pravěké dějiny Moravy, Brno, 424-470.
ŠTOURAČ, F. 2007: Pravčice proti toku času. Kroměříž.

4. Résumé
Název résumé je překladem názvu článku (neuvádí se autor ani označení résumé) a musí stručnou formou informovat o přínosu příspěvku. Résumé si obstarává autor, který odpovídá i za jazykovou stránku překladu (jméno překladatele se neuvádí), po dohodě možný překlad redakcí.

5. Obrazové přílohy
Základní obrazovou dokumentaci tvoří kresebné a fotografické přílohy v černobílé verzi, případné barevné obrázky je možné zvažovat v odůvodněných případech. Pravěk se tiskne ve formátu B 5 se zrcadlem 185x120 mm, toto zrcadlo je třeba respektovat při přípravě tabulek, a to včetně popisek pod obrázkem. Grafické přílohy je třeba dodat odpovídajícím způsobem očíslované, nejlépe v nekomprimovaném formátu .TIFF, případně .JPG, s rozlišením nejméně 600 dpi, lépe 1200. Čísla a text na obrázcích by i po konečném zmenšení měla být čitelná (minimálně 2 mm). Každý dokumentovaný předmět, tabulka, nákres, plánek nebo mapka musí být opatřeny grafickými měřítky s čitelnými číslicemi.

6. Recenzní řízení
Studie jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou dva odborné posudky. Jména recenzentů redakce nesděluje.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png