Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk > Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Časopis Pravěk

Pokyny je možné stáhnou ve formátu pdf.

1. Záhlaví článků
U studií je třeba kromě textu připojit jméno a příjmení autora bez titulů, kontaktní adresu včetně mailu, klíčová slova a stručný abstrakt v jazyce příspěvku a přeložený.

2. Text
Rukopis se posílá elektronickou formou na email redakce (parma@uapp.cz), případně na jiném vhodném médiu (CD, DVD, flash disk). Text studií může být členěn do kapitol s mezititulky. Je vhodné v textu označit místa, kam si přejete umístiti jednotlivé přiložené materiály (mapy, tabulky, obrázky); text nezalamujte. Popisy pod obrázky uveďte na konec textu stejně jako seznam literatury. Citace literatury se provádějí běžným způsobem v závorce v textu velkým písmem (např. JANOVSKÝ 1947, 27, obr. 1, tab. II:3). Citace jednotlivých autorů se oddělují středníkem. Text může být doplněn minimálním počtem stručných a věcných poznámek pod čarou (nezaměňovat s citacemi literatury). Jména badatelů v textu se uvádějí bez titulů a jen zkratkou křestního jména (výjimky – Jan či Jíří Pavelčík). V textu doporučujeme používat běžné zkratky (např. SZ Francie, r. 1952, Ø, v., š., s., d., hl., i. Č., resp., příp. apod.). Preferujeme jednotné označení grafických příloh jako obr. 1 až x.

3. Seznam literatury
Seznam na zvláštním listě začíná nadpisem Literatura, díla jsou řazena abecedně podle příjmení autora (uvádí se velkým písmem). Práce téhož autora jsou řazeny podle roku vydání; práce vyšlé v jednom roce jsou řazeny abecedně a odlišují se písmeny malé abecedy (např. 1970a, 1970b). Příjmení autorů se v seznamu literatury opakují (nenahrazují se pomlčkou). Při uvádění ročníků časopisů se respektuje původní označení, např. AR XXV, ČVMSO 11, PA LXI, SPFFBU E 26. Důsledně se používají zkratky dle obvyklých standardů.
vzor:

DROBERJAR, E. 2012: Římské kolínkovité spony v Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 119-131.
TEJRAL, J. 1993: Na hranicích impéria (doba římská). In: V. Podborský a kol., Pravěké dějiny Moravy, Brno, 424-470.
ŠTOURAČ, F. 2007: Pravčice proti toku času. Kroměříž.

4. Résumé
Název résumé je překladem názvu článku (neuvádí se autor ani označení résumé) a musí stručnou formou informovat o přínosu příspěvku. Résumé si obstarává autor, který odpovídá i za jazykovou stránku překladu (jméno překladatele se neuvádí), po dohodě možný překlad redakcí.

5. Obrazové přílohy
Základní obrazovou dokumentaci tvoří kresebné a fotografické přílohy v černobílé verzi, případné barevné obrázky je možné zvažovat v odůvodněných případech. Pravěk se tiskne ve formátu B 5 se zrcadlem 185x120 mm, toto zrcadlo je třeba respektovat při přípravě tabulek, a to včetně popisek pod obrázkem. Grafické přílohy je třeba dodat odpovídajícím způsobem očíslované, nejlépe v nekomprimovaném formátu .TIFF, případně .JPG, s rozlišením nejméně 600 dpi, lépe 1200. Čísla a text na obrázcích by i po konečném zmenšení měla být čitelná (minimálně 2 mm). Každý dokumentovaný předmět, tabulka, nákres, plánek nebo mapka musí být opatřeny grafickými měřítky s čitelnými číslicemi.

6. Recenzní řízení
Studie jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou dva odborné posudky. Jména recenzentů redakce nesděluje.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png