Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > DĚTKOVICE


DĚTKOVICE (okr. Prostějov)

Za zahradama – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 164/13)

Další etapa záchranných archeologických výzkumů v poloze „Za zahradama“. Na odkryté ploše bylo zachyceno pokračování řadového venkovského pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní a dva „pravěké“ sídlištní objekty. Významnými jsou zde zejména zmíněné kostrové hroby z 11. století, konkrétně H 123 až H 132, a mimořádně cenným objevem pak garnitura náhrdelníku (H 126/pohřeb II., zde spolu s 10 esovitými záušnicemi) sestávajícího z kovového košíčkovitého korálu/závěsku a 20 řezaných polodrahokamů (11 karneolů a 9 křišťálů). Výzkum této pro raný středověk českých zemí přínosné lokality byl veden s důrazem na metodiku a s ohledem na (v rámci starších etap již probíhající) interdisciplinární spolupráci - za koordinace pracovníků Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (doc. RNDr. Miroslav Králík, PhD. a kolektiv) byly zejména sterilně vyzvednuty vzorky pro analýzy DNA; odebírány byly též vzorky výplní hrobů za účelem analýz pylových a parazitologických. 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png