Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > DĚTKOVICE


DĚTKOVICE (okr. Prostějov)

Za zahradama – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 164/13)

Další etapa záchranných archeologických výzkumů v poloze „Za zahradama“. Na odkryté ploše bylo zachyceno pokračování řadového venkovského pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní a dva „pravěké“ sídlištní objekty. Významnými jsou zde zejména zmíněné kostrové hroby z 11. století, konkrétně H 123 až H 132, a mimořádně cenným objevem pak garnitura náhrdelníku (H 126/pohřeb II., zde spolu s 10 esovitými záušnicemi) sestávajícího z kovového košíčkovitého korálu/závěsku a 20 řezaných polodrahokamů (11 karneolů a 9 křišťálů). Výzkum této pro raný středověk českých zemí přínosné lokality byl veden s důrazem na metodiku a s ohledem na (v rámci starších etap již probíhající) interdisciplinární spolupráci - za koordinace pracovníků Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (doc. RNDr. Miroslav Králík, PhD. a kolektiv) byly zejména sterilně vyzvednuty vzorky pro analýzy DNA; odebírány byly též vzorky výplní hrobů za účelem analýz pylových a parazitologických. 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png