Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > HOVORANY


HOVORANY (okr. Hodonín)
Mokroňovsko – mokřady v RBC 12 (M. Lečbych, č. akce 312/13)

Záchranný výzkum probíhal pouze v prostoru budoucích tůní, tedy v místech, kde byly archeologické situace narušeny. Prozkoumáno bylo celkem 32 objektů, z nichž většinu tvořily menší kůlové jamky jako pozůstatky po nadzemních konstrukcích a několik různorodých sídlištních objektů. Často byly dokumentovány i menší žlabové objekty. V celém zkoumaném prostoru se rovněž nacházela cca 10-15 cm mocná kulturní vrstva s keramikou předběžně datovanou do 2. pol. 13. století. Do tohoto období spadají i všechny ostatní prozkoumané objekty. Nejvýznamnější nemovitý nález je bezpochyby studna s poměrně dobře dochovaným bedněním. Tato přibližně čtvercová vnitřní konstrukce byla tvořena čtyřmi nahrubo otesanými kůly v rozích studniční jámy. Mezi kůly byly pevně vsunuty ploché fošny, které zabraňovaly zborcení okolních písčitých stěn dovnitř studny. Přibližně půl metru nade dnem byl vně bednění dochován i proutěný koš, který mohl sloužit jako provizorní ochrana proti posuvu písku během stavby pevnější konstrukce. U dna studny se rovněž nacházela středověká keramika a několik částí železných předmětů. Všechny uvedené nálezy náleží zaniklé středověké vsi Mokroňovice (Mokronosy), která se rozkládala ve východní části hovoranského katastru na břehu Šardického potoka. Záchranným výzkumem se podařilo její přesnou lokalizaci potvrdit a získat soubor nálezů důležitý pro další odborné zpracování.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png