Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > IVANČICE, OSLAVANY


IVANČICE, OSLAVANY (okr. Brno-venkov)
Intravilán a extravilán – vodovod (P. Kos, č. akce 323/13)

V okolí Ivančic byly zachyceny vodovodní rýhou JV od vodojemu „Padochovka“ pozůstatky kamenného zdiva a starého keramického vodovodu z 16.-18. století. Důkazem o případném pravěkém osídlení je nález drobného jantarového korálku. Na návrší severně od ulice Dolní Hlinky zachytila rýha pravěký objekt s vrstvou obsahující nevýraznou pravěkou keramiku a štípanou industrii, odpovídající rámcově období neolit/eneolit. Rýha prošla dále zásypy liniového výkopu historického městského vodovodu a jámy ve stěně úvozu, obsahující raně novověkou keramiku. V polní trati Lány zachytila rýha zaniklou komunikaci k Padochovu, vysypanou škvárou ze starých uhelných elektráren.
Podstatně více informací bylo získáno výzkumy, které se koncentrovaly do blízkosti Oslavan, v tratích „U Dubu“ a „Oslavanská stará hora“, kde byla prozkoumána část osady velatické fáze KSPP a kultury s MMK. Z polohy „U Dubu“ pochází rovněž fragmenty kostí pleistocenního srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (určila M. Roblíčková). 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png