Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > IVANČICE, OSLAVANY


IVANČICE, OSLAVANY (okr. Brno-venkov)
Intravilán a extravilán – vodovod (P. Kos, č. akce 323/13)

V okolí Ivančic byly zachyceny vodovodní rýhou JV od vodojemu „Padochovka“ pozůstatky kamenného zdiva a starého keramického vodovodu z 16.-18. století. Důkazem o případném pravěkém osídlení je nález drobného jantarového korálku. Na návrší severně od ulice Dolní Hlinky zachytila rýha pravěký objekt s vrstvou obsahující nevýraznou pravěkou keramiku a štípanou industrii, odpovídající rámcově období neolit/eneolit. Rýha prošla dále zásypy liniového výkopu historického městského vodovodu a jámy ve stěně úvozu, obsahující raně novověkou keramiku. V polní trati Lány zachytila rýha zaniklou komunikaci k Padochovu, vysypanou škvárou ze starých uhelných elektráren.
Podstatně více informací bylo získáno výzkumy, které se koncentrovaly do blízkosti Oslavan, v tratích „U Dubu“ a „Oslavanská stará hora“, kde byla prozkoumána část osady velatické fáze KSPP a kultury s MMK. Z polohy „U Dubu“ pochází rovněž fragmenty kostí pleistocenního srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (určila M. Roblíčková). 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png