Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > IVANČICE, OSLAVANY


IVANČICE, OSLAVANY (okr. Brno-venkov)
Intravilán a extravilán – vodovod (P. Kos, č. akce 323/13)

V okolí Ivančic byly zachyceny vodovodní rýhou JV od vodojemu „Padochovka“ pozůstatky kamenného zdiva a starého keramického vodovodu z 16.-18. století. Důkazem o případném pravěkém osídlení je nález drobného jantarového korálku. Na návrší severně od ulice Dolní Hlinky zachytila rýha pravěký objekt s vrstvou obsahující nevýraznou pravěkou keramiku a štípanou industrii, odpovídající rámcově období neolit/eneolit. Rýha prošla dále zásypy liniového výkopu historického městského vodovodu a jámy ve stěně úvozu, obsahující raně novověkou keramiku. V polní trati Lány zachytila rýha zaniklou komunikaci k Padochovu, vysypanou škvárou ze starých uhelných elektráren.
Podstatně více informací bylo získáno výzkumy, které se koncentrovaly do blízkosti Oslavan, v tratích „U Dubu“ a „Oslavanská stará hora“, kde byla prozkoumána část osady velatické fáze KSPP a kultury s MMK. Z polohy „U Dubu“ pochází rovněž fragmenty kostí pleistocenního srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (určila M. Roblíčková). 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png