Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > PODOLÍ


PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Příčný – přístavba parkoviště firmy EUROM (D. Parma, č. akce 142/12)

Další výzkum v rozrůstající se průmyslové zóně na rozhraní katastrů Brno-Slatina a Podolí proběhl ve dvou etapách, 22. 8. – 27. 9. 2012 (viz Výroční zpráva 2012) a poté 9. 4. – 6. 5. 2013. V souladu s předchozími odkryvy bylo opět zjištěno až 2 m mocné souvrství, nasedající na sprašové podloží. V tomto prostoru dlouhodobě převládala akumulace sedimentů, splavovaných z vyšších poloh severně a západně od zkoumané plochy. Díky tomu je v dobře zachytitelném horizontu dochováno souvrství ze starší doby bronzové, představující původní povrch sídliště či úroveň jemu blízkou. Po propojení s plochou zkoumanou v roce 2010 byl spolehlivě zachycen J okraj kostrového pohřebiště únětické kultury. Celkový počet hrobů dosáhl čísla 42, pohřbených jedinců je ovšem vzhledem ke složitosti ritu více. Výrazný podíl dosahují v ploše z roku 2013 hroby dětské, obraz běžného sídelního areálu projevujícího se především typickými zahloubenými sily opět doplňují specifická depozita. V zásobní jámě byli uloženi dva jedinci tura, v jednom případě pravděpodobně s doklady tuberkulózy na skeletu. V dalším silu bylo ve dvou úrovních uloženo celkem pět jedinců – dvě děti, dvě ženy a juvenilní jedinec; třikrát byly jasně pozorovatelné stopy násilného usmrcení úderem do hlavy. Postupně skládaný obraz monokulturního sídelního areálu ze starší doby bronzové v trati „Příčný“ již umožňuje identifikovat základní prostorové struktury sídelního areálu únětické kultury (domy, shluky sil, pohřební areál) a má potenciál stát se modelovou lokalitou pro další bádání.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png