Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > PODOLÍ


PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Příčný – přístavba parkoviště firmy EUROM (D. Parma, č. akce 142/12)

Další výzkum v rozrůstající se průmyslové zóně na rozhraní katastrů Brno-Slatina a Podolí proběhl ve dvou etapách, 22. 8. – 27. 9. 2012 (viz Výroční zpráva 2012) a poté 9. 4. – 6. 5. 2013. V souladu s předchozími odkryvy bylo opět zjištěno až 2 m mocné souvrství, nasedající na sprašové podloží. V tomto prostoru dlouhodobě převládala akumulace sedimentů, splavovaných z vyšších poloh severně a západně od zkoumané plochy. Díky tomu je v dobře zachytitelném horizontu dochováno souvrství ze starší doby bronzové, představující původní povrch sídliště či úroveň jemu blízkou. Po propojení s plochou zkoumanou v roce 2010 byl spolehlivě zachycen J okraj kostrového pohřebiště únětické kultury. Celkový počet hrobů dosáhl čísla 42, pohřbených jedinců je ovšem vzhledem ke složitosti ritu více. Výrazný podíl dosahují v ploše z roku 2013 hroby dětské, obraz běžného sídelního areálu projevujícího se především typickými zahloubenými sily opět doplňují specifická depozita. V zásobní jámě byli uloženi dva jedinci tura, v jednom případě pravděpodobně s doklady tuberkulózy na skeletu. V dalším silu bylo ve dvou úrovních uloženo celkem pět jedinců – dvě děti, dvě ženy a juvenilní jedinec; třikrát byly jasně pozorovatelné stopy násilného usmrcení úderem do hlavy. Postupně skládaný obraz monokulturního sídelního areálu ze starší doby bronzové v trati „Příčný“ již umožňuje identifikovat základní prostorové struktury sídelního areálu únětické kultury (domy, shluky sil, pohřební areál) a má potenciál stát se modelovou lokalitou pro další bádání.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png