Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > RAJHRAD

 
RAJHRAD (okr. Brno-venkov)
Intravilán – Akátový dům pro seniory (P. Kos, č. akce 227/13)

Výstavba domu pro seniory na parcele středověkého městečka poskytla značné množství údajů o vývoji obce od přelomu 12./13. století až po současnost. Na soustavně zastavované parcele byly zachyceny v rýhách pro základové pasy pozůstatky zaniklé komunikace, hlubokých suterénů dřevozemních domů a přilehlých nadzemních hospodářských staveb. Rozložení odpadních jímek a pyrotechnologických objektů naznačuje rozdílnou parcelaci pozemků nežli dnes.
Zajímavý je nález zaniklého kamenného suterénu domu z 15. století, ke kterému se z jedné strany přimykal objekt vápenické jednokanálové pece se zbytky obdélného kamenného předpecí, zděného na jíl. Ve zbytcích sloupových jam pro lešení jsou doloženy fragmenty žlábkovaných cihel, které dokládají v Rajhradě existenci cihelného a maltového zdiva již od 2. poloviny 15. věku.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png