Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > RAJHRAD

 
RAJHRAD (okr. Brno-venkov)
Intravilán – Akátový dům pro seniory (P. Kos, č. akce 227/13)

Výstavba domu pro seniory na parcele středověkého městečka poskytla značné množství údajů o vývoji obce od přelomu 12./13. století až po současnost. Na soustavně zastavované parcele byly zachyceny v rýhách pro základové pasy pozůstatky zaniklé komunikace, hlubokých suterénů dřevozemních domů a přilehlých nadzemních hospodářských staveb. Rozložení odpadních jímek a pyrotechnologických objektů naznačuje rozdílnou parcelaci pozemků nežli dnes.
Zajímavý je nález zaniklého kamenného suterénu domu z 15. století, ke kterému se z jedné strany přimykal objekt vápenické jednokanálové pece se zbytky obdélného kamenného předpecí, zděného na jíl. Ve zbytcích sloupových jam pro lešení jsou doloženy fragmenty žlábkovaných cihel, které dokládají v Rajhradě existenci cihelného a maltového zdiva již od 2. poloviny 15. věku.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png