Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > UHERSKÝ BROD


UHERSKÝ BROD (okr. Uherské Hradiště)
Na Jiřičkách – výrobní hala Mann+Hummel (M. Lečbych, č. akce 296/13)

Během výzkumu bylo zjištěno osídlení ze dvou časových horizontů pravěku. Nejčetnější nálezy náleží kultuře s lineární keramikou. Z tohoto období bylo prozkoumáno přibližně 60 zahloubených archeologických objektů, většinou kůlových jam, které tvořily půdorys obvyklé halové stavby. Druhá početná skupina objektů z tohoto období je reprezentována stavebními jámami, v jednom případě byla prozkoumána i jáma zásobní. Za poněkud nečekaný nález považujeme objev kostrového hrobu, který však vzhledem k absenci milodarů v hrobovém inventáři nemůžeme jednoznačně časově zařadit. Pohřbený byl uložen ve skrčené poloze ve směru západ – východ, na pravém boku s obličejem směřujícím k jihu. Vzhledem k popsanému pohřebnímu ritu a celkovému kontextu doposud získaných poznatků na lokalitě je možné, že se jedná o pohřeb neolitického jedince.
Mladší horizont osídlení na lokalitě představuje zemnice z 3. století př. n. l. obdélného tvaru a delší stranou orientovanou ve směru východ – západ. Uprostřed kratších stran byly kůlové jámy po nosných sloupech sedlové střechy a u jižní stěny se nacházel schodovitý výstupek, snad pozůstatek původního vchodu. Ve výplni tohoto laténského objektu se kromě početného souboru keramiky vyskytly také zlomky železných předmětů a fragment náramku z modrého skla.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png