Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > UHERSKÝ BROD


UHERSKÝ BROD (okr. Uherské Hradiště)
Na Jiřičkách – výrobní hala Mann+Hummel (M. Lečbych, č. akce 296/13)

Během výzkumu bylo zjištěno osídlení ze dvou časových horizontů pravěku. Nejčetnější nálezy náleží kultuře s lineární keramikou. Z tohoto období bylo prozkoumáno přibližně 60 zahloubených archeologických objektů, většinou kůlových jam, které tvořily půdorys obvyklé halové stavby. Druhá početná skupina objektů z tohoto období je reprezentována stavebními jámami, v jednom případě byla prozkoumána i jáma zásobní. Za poněkud nečekaný nález považujeme objev kostrového hrobu, který však vzhledem k absenci milodarů v hrobovém inventáři nemůžeme jednoznačně časově zařadit. Pohřbený byl uložen ve skrčené poloze ve směru západ – východ, na pravém boku s obličejem směřujícím k jihu. Vzhledem k popsanému pohřebnímu ritu a celkovému kontextu doposud získaných poznatků na lokalitě je možné, že se jedná o pohřeb neolitického jedince.
Mladší horizont osídlení na lokalitě představuje zemnice z 3. století př. n. l. obdélného tvaru a delší stranou orientovanou ve směru východ – západ. Uprostřed kratších stran byly kůlové jámy po nosných sloupech sedlové střechy a u jižní stěny se nacházel schodovitý výstupek, snad pozůstatek původního vchodu. Ve výplni tohoto laténského objektu se kromě početného souboru keramiky vyskytly také zlomky železných předmětů a fragment náramku z modrého skla.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png