Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > ZNOJMO


ZNOJMO (okr. Znojmo)
Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2013 pokračoval archeologický výzkum v poloze Pazderky (viz Výroční zpráva 2012). Byla odkryta a prozkoumána zbylá plocha mimoúrovňové křižovatky při ulici Přímětická (část 5). Zde se podařilo odkrýt část sídelního areálu z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární keramikou. Bylo zdokumentováno 12 neúplných půdorysů dlouhých domů, několik sídlištních hliníků a dva pohřby, z nichž dětský byl unikátní svou úpravou. Stejná poloha byla osídlena i v závěru doby bronzové. Takto datováno bylo několik sídlištních objektů a kopaná studna, z níž však nepochází velké množství nálezů.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png