Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > ZNOJMO


ZNOJMO (okr. Znojmo)
Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2013 pokračoval archeologický výzkum v poloze Pazderky (viz Výroční zpráva 2012). Byla odkryta a prozkoumána zbylá plocha mimoúrovňové křižovatky při ulici Přímětická (část 5). Zde se podařilo odkrýt část sídelního areálu z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární keramikou. Bylo zdokumentováno 12 neúplných půdorysů dlouhých domů, několik sídlištních hliníků a dva pohřby, z nichž dětský byl unikátní svou úpravou. Stejná poloha byla osídlena i v závěru doby bronzové. Takto datováno bylo několik sídlištních objektů a kopaná studna, z níž však nepochází velké množství nálezů.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png