Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > ZNOJMO


ZNOJMO (okr. Znojmo)
Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2013 pokračoval archeologický výzkum v poloze Pazderky (viz Výroční zpráva 2012). Byla odkryta a prozkoumána zbylá plocha mimoúrovňové křižovatky při ulici Přímětická (část 5). Zde se podařilo odkrýt část sídelního areálu z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární keramikou. Bylo zdokumentováno 12 neúplných půdorysů dlouhých domů, několik sídlištních hliníků a dva pohřby, z nichž dětský byl unikátní svou úpravou. Stejná poloha byla osídlena i v závěru doby bronzové. Takto datováno bylo několik sídlištních objektů a kopaná studna, z níž však nepochází velké množství nálezů.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png