Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > MOHELNO

MOHELNO (okr. Třebíč)
Na Černých – orba (P. Kos, č. akce 33/14)

Během záchranného výzkumu orbou narušeného mohylového pohřebiště z doby halštatské bylo před jarním osevem prozkoumáno několik hrobů horákovské kultury. I když z hrobových jam nezbylo mnoho, podařilo se odkrýt i několik hrobů s doklady pohřebních komor a obvodovými kruhovými žlábky. Některé mohylové hroby měly prokazatelně také kamennou konstrukci, která obklopovala mohyly, nebo tvořila obložení domu mrtvého. Pohřební komora jednoho žárového hrobu byla umístěna dokonce do podlahy nadzemního domu se sloupovou konstrukcí se zvláštním vchodem s několika kamennými schody. Kromě žárových pohřbů se v jednom hrobě mohl nacházet kostrový pohřeb, jenž však byl nejspíše kompletně stráven agresivním chemismem půdy, nebo zcela rozorán zemědělci. Z výbavy hrobů lze vedle keramiky zdobené rýsováním a malbou zmínit železný hrot kopí, harfovitou sponu a asi 2 m dlouhou šňůru s navlečenými drobnými litými kroužky z bronzu. Nově odkrytá část pohřebiště přísluší nejspíše k rozsáhlé nekropoli na Hadcové stepi, které dodnes vévodí rozměrná mohyla s kaplí sv. Antonína.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png