Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > MOHELNO

MOHELNO (okr. Třebíč)
Na Černých – orba (P. Kos, č. akce 33/14)

Během záchranného výzkumu orbou narušeného mohylového pohřebiště z doby halštatské bylo před jarním osevem prozkoumáno několik hrobů horákovské kultury. I když z hrobových jam nezbylo mnoho, podařilo se odkrýt i několik hrobů s doklady pohřebních komor a obvodovými kruhovými žlábky. Některé mohylové hroby měly prokazatelně také kamennou konstrukci, která obklopovala mohyly, nebo tvořila obložení domu mrtvého. Pohřební komora jednoho žárového hrobu byla umístěna dokonce do podlahy nadzemního domu se sloupovou konstrukcí se zvláštním vchodem s několika kamennými schody. Kromě žárových pohřbů se v jednom hrobě mohl nacházet kostrový pohřeb, jenž však byl nejspíše kompletně stráven agresivním chemismem půdy, nebo zcela rozorán zemědělci. Z výbavy hrobů lze vedle keramiky zdobené rýsováním a malbou zmínit železný hrot kopí, harfovitou sponu a asi 2 m dlouhou šňůru s navlečenými drobnými litými kroužky z bronzu. Nově odkrytá část pohřebiště přísluší nejspíše k rozsáhlé nekropoli na Hadcové stepi, které dodnes vévodí rozměrná mohyla s kaplí sv. Antonína.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png