Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > MOHELNO

MOHELNO (okr. Třebíč)
Na Černých – orba (P. Kos, č. akce 33/14)

Během záchranného výzkumu orbou narušeného mohylového pohřebiště z doby halštatské bylo před jarním osevem prozkoumáno několik hrobů horákovské kultury. I když z hrobových jam nezbylo mnoho, podařilo se odkrýt i několik hrobů s doklady pohřebních komor a obvodovými kruhovými žlábky. Některé mohylové hroby měly prokazatelně také kamennou konstrukci, která obklopovala mohyly, nebo tvořila obložení domu mrtvého. Pohřební komora jednoho žárového hrobu byla umístěna dokonce do podlahy nadzemního domu se sloupovou konstrukcí se zvláštním vchodem s několika kamennými schody. Kromě žárových pohřbů se v jednom hrobě mohl nacházet kostrový pohřeb, jenž však byl nejspíše kompletně stráven agresivním chemismem půdy, nebo zcela rozorán zemědělci. Z výbavy hrobů lze vedle keramiky zdobené rýsováním a malbou zmínit železný hrot kopí, harfovitou sponu a asi 2 m dlouhou šňůru s navlečenými drobnými litými kroužky z bronzu. Nově odkrytá část pohřebiště přísluší nejspíše k rozsáhlé nekropoli na Hadcové stepi, které dodnes vévodí rozměrná mohyla s kaplí sv. Antonína.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png