Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > ZLÍN-ŠTÍPA

ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Kostel Narození P. Marie – stavební úpravy (M. Popelka, č. akce 190/12)

V roce 2014 pokračovala další etapa záchranného archeologického výzkumu v okolí starého kostelíka ve Štípě (viz Výroční zpráva 2012), který byl vyvolán rekonstrukcí okolí kostela a sanací vnějšího zdiva. V průběhu výzkumu exteriéru kostela bylo prozkoumáno celkem 36 hrobů a další 3 hroby byly prozkoumány v interiéru kostela pod oltářem za účasti expertů z Ústavu experimentální biologie MU v Brně. Zajímavým zjištěním byly nálezy „prázdných“ kovových a dřevěných rakví na východní straně kostela – tím byla v podstatě potvrzena exhumace a přenesení některých hrobů na nový štípský hřbitov, vzdálený přibližně 500 m severně od místa výzkumu. Kromě hrobů byly zjištěny také další poznatky o konstrukčním vývoji kostela – na východní straně exteriéru byla objevena zděná krypta a zbytky původního presbytáře, na jihovýchodní straně pak mohutný blok zdiva, tvořící patrně opěrný pilíř. Na jižní straně byly dále zachyceny i méně mohutné základy zídek, které pravděpodobně členily původní hřbitov na dílčí části. Výzkum západní strany pak potvrdil původní prodloužení kostela západním směrem.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png