Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > ZLÍN-ŠTÍPA

ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Kostel Narození P. Marie – stavební úpravy (M. Popelka, č. akce 190/12)

V roce 2014 pokračovala další etapa záchranného archeologického výzkumu v okolí starého kostelíka ve Štípě (viz Výroční zpráva 2012), který byl vyvolán rekonstrukcí okolí kostela a sanací vnějšího zdiva. V průběhu výzkumu exteriéru kostela bylo prozkoumáno celkem 36 hrobů a další 3 hroby byly prozkoumány v interiéru kostela pod oltářem za účasti expertů z Ústavu experimentální biologie MU v Brně. Zajímavým zjištěním byly nálezy „prázdných“ kovových a dřevěných rakví na východní straně kostela – tím byla v podstatě potvrzena exhumace a přenesení některých hrobů na nový štípský hřbitov, vzdálený přibližně 500 m severně od místa výzkumu. Kromě hrobů byly zjištěny také další poznatky o konstrukčním vývoji kostela – na východní straně exteriéru byla objevena zděná krypta a zbytky původního presbytáře, na jihovýchodní straně pak mohutný blok zdiva, tvořící patrně opěrný pilíř. Na jižní straně byly dále zachyceny i méně mohutné základy zídek, které pravděpodobně členily původní hřbitov na dílčí části. Výzkum západní strany pak potvrdil původní prodloužení kostela západním směrem.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png