Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > ZLÍN-ŠTÍPA

ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Kostel Narození P. Marie – stavební úpravy (M. Popelka, č. akce 190/12)

V roce 2014 pokračovala další etapa záchranného archeologického výzkumu v okolí starého kostelíka ve Štípě (viz Výroční zpráva 2012), který byl vyvolán rekonstrukcí okolí kostela a sanací vnějšího zdiva. V průběhu výzkumu exteriéru kostela bylo prozkoumáno celkem 36 hrobů a další 3 hroby byly prozkoumány v interiéru kostela pod oltářem za účasti expertů z Ústavu experimentální biologie MU v Brně. Zajímavým zjištěním byly nálezy „prázdných“ kovových a dřevěných rakví na východní straně kostela – tím byla v podstatě potvrzena exhumace a přenesení některých hrobů na nový štípský hřbitov, vzdálený přibližně 500 m severně od místa výzkumu. Kromě hrobů byly zjištěny také další poznatky o konstrukčním vývoji kostela – na východní straně exteriéru byla objevena zděná krypta a zbytky původního presbytáře, na jihovýchodní straně pak mohutný blok zdiva, tvořící patrně opěrný pilíř. Na jižní straně byly dále zachyceny i méně mohutné základy zídek, které pravděpodobně členily původní hřbitov na dílčí části. Výzkum západní strany pak potvrdil původní prodloužení kostela západním směrem.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png