Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Záhlinice

Hulín – Záhlinice (okr. Kroměříž)
Miroslav Popelka

Začátek nového roku byl pro východomoravské pracoviště ÚAPP ve znamení drobných záchranných akcí a deštivého počasí. Jednou z těchto záchranných aktivit je také v DSC_6608.JPGsoučasné době probíhajících výzkum v Hulíně - Záhlinicích v trati „Skopalíkovo“ na stavbě rodinného domu manželů Burešových. Počátek zemních prací při skrývce nadložních vrstev na ploše příjezdové komunikace v délce cca 40 m nenaplnil naše očekávání o výrazné hustotě zdejšího osídlení (z minulosti je z této polohy známo osídlení z mladší až pozdní doby kamenné, pohřebiště mladší doby bronzové a vesnice náležející období historických Keltů), jelikož zde byl zachycen pouze recentní žlab, relikt ohniště a jedna kůlová jáma. O to větší bylo naše překvapení, když lžíce traktorbagru začala odhalovat větší množství zahloubených objektů v ploše vlastní stavby RD. Po prozkoumání prvních objektů bylo zřejmé, že jsme opravdu na místě keltského sídliště, ke kterému patřily zásobní jámy, nevýrazná sídlištní jáma, ale především cDSC_6492.JPGhata kůlové konstrukce, jejíž prozkoumaná část poskytla velice výrazný a charakteristický soubor keramického materiálu, ale také dvě železné spony, které spolehlivě datují zdejší osídlení do jeho mladší až pozdní fáze. Střední části skryté plochy pak dominovala výrazná polygonální zahloubená struktura, která po svém odkryvu vydala nálezy (především keramiku a osteologický materiál), které je možné datovat do starší doby římské, kdy keltské obyvatelstvo vystřídali v moravském prostoru staří Germáni – v tomto případě se jedná o zjištění zcela nové archeologické komponenty, která nebyla známa ani znalci místního prostoru, amatérskému badateli panu Daliboru Kolbingerovi, který se průzkumu východní části Kroměřížského okresu věnuje více než 50 let. Nejzajímavějším zjištěním na ploše výzkumu je ale drobný žlab, nepravidelně obdélného půdorysu, orientovaný delší osou ve směru východ-západ, který ohraDSC_6614.JPGničuje jihovýchodní část plochy a uzavírá v sobě germánskou chatu a zbytek veškerých registrovaných sídlištních objektů. Jeho datace je problematická, jelikož v jeho výplni převažoval laténský materiál, avšak v části nejblíže germánské chaty bylo nalezeno větší množství mazanice, takže pravděpodobně musel být žlab otevřen během fungování této obytné stavby a laténský materiál by pak představoval starší intruzi. V každém případě představuje drobný záchranný výzkum v Záhlinicích cenný příspěvek k urbanismu nížinných sídlišť protohistorického období, jelikož vymezení určité plochy sídliště a uzavření skupiny sídlištních objektů pomocí ohraničujícího žlabu není dosud z moravského prostředí známo ani z doby laténské ani z následující doby římské.

 

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png