Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Záhlinice

Hulín – Záhlinice (okr. Kroměříž)
Miroslav Popelka

Začátek nového roku byl pro východomoravské pracoviště ÚAPP ve znamení drobných záchranných akcí a deštivého počasí. Jednou z těchto záchranných aktivit je také v DSC_6608.JPGsoučasné době probíhajících výzkum v Hulíně - Záhlinicích v trati „Skopalíkovo“ na stavbě rodinného domu manželů Burešových. Počátek zemních prací při skrývce nadložních vrstev na ploše příjezdové komunikace v délce cca 40 m nenaplnil naše očekávání o výrazné hustotě zdejšího osídlení (z minulosti je z této polohy známo osídlení z mladší až pozdní doby kamenné, pohřebiště mladší doby bronzové a vesnice náležející období historických Keltů), jelikož zde byl zachycen pouze recentní žlab, relikt ohniště a jedna kůlová jáma. O to větší bylo naše překvapení, když lžíce traktorbagru začala odhalovat větší množství zahloubených objektů v ploše vlastní stavby RD. Po prozkoumání prvních objektů bylo zřejmé, že jsme opravdu na místě keltského sídliště, ke kterému patřily zásobní jámy, nevýrazná sídlištní jáma, ale především cDSC_6492.JPGhata kůlové konstrukce, jejíž prozkoumaná část poskytla velice výrazný a charakteristický soubor keramického materiálu, ale také dvě železné spony, které spolehlivě datují zdejší osídlení do jeho mladší až pozdní fáze. Střední části skryté plochy pak dominovala výrazná polygonální zahloubená struktura, která po svém odkryvu vydala nálezy (především keramiku a osteologický materiál), které je možné datovat do starší doby římské, kdy keltské obyvatelstvo vystřídali v moravském prostoru staří Germáni – v tomto případě se jedná o zjištění zcela nové archeologické komponenty, která nebyla známa ani znalci místního prostoru, amatérskému badateli panu Daliboru Kolbingerovi, který se průzkumu východní části Kroměřížského okresu věnuje více než 50 let. Nejzajímavějším zjištěním na ploše výzkumu je ale drobný žlab, nepravidelně obdélného půdorysu, orientovaný delší osou ve směru východ-západ, který ohraDSC_6614.JPGničuje jihovýchodní část plochy a uzavírá v sobě germánskou chatu a zbytek veškerých registrovaných sídlištních objektů. Jeho datace je problematická, jelikož v jeho výplni převažoval laténský materiál, avšak v části nejblíže germánské chaty bylo nalezeno větší množství mazanice, takže pravděpodobně musel být žlab otevřen během fungování této obytné stavby a laténský materiál by pak představoval starší intruzi. V každém případě představuje drobný záchranný výzkum v Záhlinicích cenný příspěvek k urbanismu nížinných sídlišť protohistorického období, jelikož vymezení určité plochy sídliště a uzavření skupiny sídlištních objektů pomocí ohraničujícího žlabu není dosud z moravského prostředí známo ani z doby laténské ani z následující doby římské.

 

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png