Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Prostějov-Domamyslice

Prostějov-Domamyslice (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Počátkem měsíce června 2016 byly zahájeny zemní práce související s komerční výstavbou atriových rodinných domů společnosti R&G ZESTA v Prostějově-Domamyslicích. Tyto jsou umístěny při severozápadním okraji intravilánu dnešních Domamyslic, v poloze s pomístním názvem "V loučkách", asi 400 metrů jižně od současného koryta řeky Hloučely. Podložím v místě stavby je, v souladu s očekáváním, štěrková říční terasa, kterou však v západní části staveniště kryje asi 80 cm mocná vrstva povodňových hlín. A právě zde základové pasy domů překvapivě protnuly hned čtyři archeologicky velmi zajímavé terénní situace v podobě komorových hrobů s kamenným závalem, které náležejí platěnické kultuře starší doby železné a lze je datovat cca do 6. století před Kristem.
Tyto můžeme popsat jako čtvercové jámy se zaoblenými rohy o rozměrech stran v rozmezí 2 až 2,5 metru a hloubce kolem 1 metru. K jejich vnitřní úpravě bylo využito lomových kamenů donesených od výchozů kulmských břidlic na nedalekém Záhoří a též říčních valounů různé velikosti. Z tohoto materiálu (o celkovém objemu cca 1,5 až 2 m3) byla vyskládána vnitřní obvodová konstrukce hrobky, kterou zřejmě kryl dřevený strop nesoucí kamenný zával (tento se postupem času zřítil do dutého prostoru částečně již hlínou či štěrkem zanesené pohřební komory). Takto vypravené hroby na dně ukrývají početnější soubory keramických nádob (zpravidla 15-25 kusů) - ústřední nádobou bývá velká amforovitá zásobnice s uvnitř vloženým šálkem/-ky a kolem ní jsou rozložené příznačné mísy se zataženým okrajem, soudkovité hrnce, osudí a amfory s vhloubenou výzdobou, ad. Některá z drobnějších nádob, zpravidla právě zdobená amfora, slouží jako urna k uložení kremace - jde však povětšinou jen o zlomek z původního množství spálených lidských kostí mající zde spíše symbolický význam. Charakteristickým nálezem je typický obloukový železný nožík, který původně doprovázel "masitý milodar".
Vzdálenosti mezi jednotlivými pohřebními komorami (cca 5 metrů) nepřímo naznačují existenci původních mohylových násypů kryjících tyto specifické funerální "stavby". S podobnými kamennými konstrukcemi a závaly se totiž setkáváme pouze v severní části Vyškovska a právě na Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich rozšíření. Na středomoravských pohřebištích doby halštatské je již ve 20. letech minulého století registroval prostějovský
 učitel a archeolog Antonín Gottwald, a to nedaleko dnešních Mostkovic a Seloutek. I přes velký stavební boom posledních desetiletí byly nově zjištěny a zkoumány až v roce 2012 při stavbě rodinných domů v poloze "Na Šťastných" u Seloutek na Prostějovsku a právě nyní v Prostějově-Domamyslicích. S ohledem na standarty dnešní terénní dokumentace a široké možnosti přírodovědeckých analýz (např. geochemické zkoumání původního obsahu keramických nádob, apod.) jejich odkryv významně přispívá k poznání Moravy ve starší době železné.

Archeologové v Domamyslicích objevili tři tisíce let staré hroby - 5plus2 15.7. 2016
Vykopávky v Domamyslicích vydaly tisíce let starý „poklad“ 
- webové stránky města Prostějov 24.6. 2016
Archeologové na okraji Prostějova objevili 3 000 let staré hroby plné keramiky
- Český rozhlas Olomouc 22.6. 2016

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png