Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Leskoun

Leskoun u Olbramovic (okr. Znojmo)
David Parma

V dubnu až červnu proběhla další etapa záchranného výzkumu na známém pravěkém hradišti Leskoun, vyvolaná rozšiřováním těžby v místním lomu společnosti Českomoravský štěrk. Původně dominantní kopec na okraji Krumlovského lesa představoval výrazný bod v krajině jižní Moravy, v pravěku intenzivně vyhledávaný a osídlený. Na nejvyšším vrcholu se nacházelo drobné opevnění ze starší doby železné (7.–6. stol. př. n. l.) s možným starším předchůdcem – osídlení je zde doložitelné i v pozdní době kamenné a starší době bronzové. Celý vrchol byl pak opevněn v pozdní době bronzové (10.-9. stol. př. n. l.), rozsah hradbou vyčleněné plochy činil 20 ha. Dnes jsou dochovány již pouze 2 hektary z této plochy, částečně památkově chráněné, hlavní vrchol byl odtěžen bezezbytku. Výzkum v letošním roce zasáhl plochu o rozsahu 0,2 ha
 na níž byly zjištěny překvapivě intenzivní doklady osídlení v podobě kulturních vrstev a zbytků nadzemní zástavby datovaných především do pozdní doby bronzové. Doloženy jsou také blíže neurčené aktivity starší doby bronzové. Vyzvednuto bylo velké množství nálezů dokládajících především běžné sídelní aktivity, nepodařilo se doložit žádnou výrobní specializaci či přítomnost soudobé společenské elity. Zdá se, že plocha hradiště z pozdní doby bronzové byla intenzivně zastavěna především běžnými zemědělskými usedlostmi.Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png