Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Držovice

Držovice na Moravě (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

V měsících květnu a červnu 2016 proběhly zemní práce související s „úpravou a rozšířením hřbitova v Držovicích, okr. Prostějov“. Tyto byly provázeny drobným 172_16-43.jpgzáchranným archeologickým výzkumem, který potvrdil nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení místa. Zachyceny byly sídlištní aktivity lidu kultury s moravskou malovanou keramikou, kultury nálevkovitých pohárů, kultury mohylové, lužické i slezské fáze komplexu lužických popelnicových polí a též Slovanů raného středověku. Zvláštní zmínky si zaslouží hned několik získaných poznatků. Ve výplni zásobní jámy - „sila“ kultury nálevkovitých
 pohárů (obj. K 508/2016) byla, spolu s průkaznou kolekcí keramiky baalberského stupně KNP, nalezena též tzv. láhev s límcem, která je dosud jediným takto datovaným kusem pocházejícím z geografického území Moravy. Hlína odebraná z její vnitřní stěny byla podrobena geochemické analýze, jež potvrdila přítomnost blíže nespecifikovaného oleje rostlinného původu. Na povrchu kulturní vrstvy, obsahující ponejvíce keramiku z průběhu eneolitu, byla vyzvednuta kumulace nálezů tvořená především rekonstruovatelnou kónickou miskou a četnými fragmenty hliněného „oltáře“ - situaci můžeme interpretovat jako pozůstatky kultovních praktik lužické kultury mladší doby bronzové spojených s možnými zápalnými obětmi. Nejen v kontextu nezvykle intenzivního osídlení Držovicka v raném středověku, ale i v širší souvislosti s dosud nevyjasněnými otázkami historického vývoje Moravy v 10. století, musíme závěrem zmínit i velmi přínosnou kolekci keramiky z objektu K 500/2016, která zcela bezpečně náleží právě do první poloviny tohoto věku.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png