Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Žešov

Žešov (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Ve dnech 11. března až 15. července 2016 byl prováděn průběžný archeologický dohled při stavbě „Žešov - pěstitelská pálenice“, který vedl k realizaci drobného záchranného
archeologického výzkumu. Na stavbou dotčené ploše, v areálu bývalého JZD (parc. č. 340/1, k. ú. Žešov, okr. Prostějov), byly prozkoumány a zdokumentovány dva sídlištní objekty lužické kultury. Zvláštní pozornosti si zde zaslouží nálezy získané z výplně větší zásobní jámy - sila (obj. K 501/2016), která vedle příznačné starolužické keramiky obsahovala četné fragmenty hliněného „oltáře“ původně zjevně umístěného v interiéru nadzemní kůlové stavby - situaci můžeme interpretovat jako možné pozůstatky kultovních praktik mladší doby bronzové spojených snad se zápalnými obětmi.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png