Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Starý Lískovec

Brno-Starý Lískovec (okr. Brno-město)
Michal Přichystal

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., předstihový archeologický výzkum v severním úseku brněnské městské části Starý Lískovec, před plánovanou výstavbou na dosud volné ploše rozkládající se mezi budovou Moravského zemského archivu a komunikací ulice Jihlavská. Pod vrstvami novodobých navážek bylo v severní
 třetině dotčeného prostoru zjištěno celkem 23 zahloubených sídlištních objektů, které podle vyzvednutých nálezů časově spadají do kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné a představují tak jižní okraj známé, velmi rozsáhlé soudobé osady. Mezi odkrytými objekty převažovaly menší jámy, většinou bez možnosti bližší funkční interpretace. V jednom případě byla ve stěně takové jámy vybudována hliněná pec, sloužící patrně k přípravě
potravy. V jiné jámě pak byla objevena kompletní kostra
nedospělé osoby. Vzhledem ke skutečnosti, že ostatky byly pietně uloženy ve skrčené poloze na boku, lze celou situaci označit za další příklad rituálního pohřbu na sídlišti.


Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png