Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Brno

Brno - areál bývalé továrny Vlněna (okr. Brno-město)
Ivan Čižmář – Richard Bíško – Hynek Zbranek

Zchátralý průmyslový areál továrny Vlněna patřil dlouhou dobu mezi několik brněnských brownfieldů. To se má však v následujících letech změnit, má zde totiž vyrůst komplex nových především administrativních prostor a bytových domů. Z původní zástavby zde tak zůstanou zachovány pouze dva objekty, jedním z nich je Bochnerův palác.
Že jde o místo s archeologickými nálezy, bylo patrné již z dřívějších archeologických výzkumů prováděných v blízkém okolí např. na ul. Spálená, v prostoru bývalého hotelu Metropol či při stavbě kolektoru v ul. Dornych. Na obou místech byla kromě středověkých aktivit zaznamenána také pravěká souvrství obsahující nálezy z období eneolitu, pozdní doby bronzové, doby halštatské, laténské a hradištní.
V současné době probíhá odkryv v cca 40 m široké linii podél ul. Přízova, v prostoru plánovaných budov F a G. Zde byl plošně odstraněn 1,5 m recentního terénu a dále jsou průběžně zkoumána novověká až pravěká souvrství ve vybraných polygonech čtvercové sítě.
 Nejprve jsou odkrývány náplavy říčky Ponávky obsahující novověké a středověké nálezy - tato vrstva překrývá celou plochu v mocnosti až 60 cm. Níže se pak nachází tmavá kulturní vrstva poskytující v některých polygonech větší množství keramiky z pozdní doby laténské. Nacházena je běžná keramika s ovalenými okraji robená z tuhového materiálu, časté jsou také masivní okraje
zásobnic a zlomky nádob opatřené smolným nátěrem. Další stratigraficky níže situované nepočetné zlomky keramiky je možné zatím přiřadit ke kultuře se zvoncovitými poháry.
Vzhledem k charakteristické poloze v inundačním pásmu byly odebrány vzorky pro mikromorfologii, paleobotaniku a radiokarbonové datování, které pomohou zrekonstruovat vývoj krajiny a osídlení od pleistocenního období.
V další fázi výzkumu je plánováno odstranění zbylých náplav stavební mechanizací a systematický průzkum pravěkých kulturních vrstev ve čtvercové síti, při kterém se můžeme těšit na objev dalších artefaktů a nálezových situací. Kromě toho při zemních pracích na budově H při ul. Dornych předpokládáme odkryv původního toku říčky Ponávky, který byl zatrubněn na konci 19. stol. Podél něj je pak možné očekávat větší intenzitu pravěkého osídlení.

V místě areálu zbourané Vlněny bývalo sídliště Keltů. Za dva roky tam vznikne moderní kancelářský komplex - ČT24 14.9. 2016
Keltské tábořiště v areálu Vlněny - ČT1 14.12. 2016 - Události v regionech - čas 18:26

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png