Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dobromilice

Dobromilice (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení. S ohledem na geografickou polohu byla však nejprve svou politickou správou příslušná k okresnímu hejtmanství v Kroměříži a od roku 1877 v Přerově jako obec soudního okresu kojetínského; k Prostějovu spadají Dobromilice až od správní reorganizace v roce 1960. Díky této skutečnosti povětšinou náhodně získávané archeologické památky z území takříkajíc „na pomezí“ (tj. z Němčic nad Hanou a širšího okolí) obohacovaly sbírky hned několika muzeí, a to zejména v Přerově, méně pak v Prostějově nebo Kroměříži. O jejich záchranu se zasloužili zejména amatérští badatelé počátku 20. století, jmenovitě A. Telička, H. Hostinek a J. F. Slovák, kteří ve svých sbírkách uchovali například zlomky nádob kultury s lineární keramikou pocházející z bývalé dobromilické cihelny nad pivovarskými sklepy, obsah kostrového hrobu únětické kultury starší doby bronzové z polohy „Padělky“ nebo nedaleko obce vyoranou stříbrnou minci římského císaře Elagabala z roku 221. Charakter náhodného nálezu má i ojedinělý paleolitický nástroj - vavřínový list z medově hnědého rohovce, publikovaný B. Klímou v roce 1954 na stránkách Archeologických rozhledů. Je tak až s podivem, že k prvnímu řádnému archeologickému výzkumu na území obce Dobromilice, okr. Prostějov, došlo v době zcela nedávné...
Ve dnech 17. března až 29. dubna 2017 byl, v návaznosti na zemní práce související s budováním technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 9.ti rodinných domů v poloze „Na šenkýřce“, realizován prostějovským pracovištěm Ústavu archeologické památkové péče Brno záchranný archeologický výzkum, díky kterému bylo odkryto a zdokumentováno 11 sídlištních objektů zastupujících hned tři různá období. Nejstarší získané nálezy reprezentují mladší dobu kamennou a prokazují již dříve zmíněné osídlení prostoru nejstaršími moravskými zemědělci, lidem s keramikou lineární. Následují zásobní jámy se zlomky nádob, ale i kamenných a kostěných předmětů, které spojujeme se starším stupněm únětické kultury, a tedy s vlastními počátky doby bronzové. V chronologickém pořadí nejmladšími jsou dvě objemné zásobní jámy - „obilná sila“ raně středověkého stáří, které doplňuje žlabovitý sídlištní objekt, z jehož výplně pochází hned dně částečně rekonstruovatelné keramické nádoby s dekorem příznačným pro velkomoravské období (9. až polovina 10. století); v tomto kontextu zcela netradičním nálezem je nástroj vybroušený z říčního valounu do podoby velmi blízké slovanským železným sekerám. Svým rozsahem spíše menší archeologický výzkum tak přinesl velmi cenné informace o osídlení této části Prostějovska - nově zjištěná osada Slovanů střední doby hradištní je pak důležitým poznatkem k problematice vlastních počátků dnešní obce Dobromilice, která je v písemných pramenech poprvé uvedena až v roce 1280 (v podobě „de Dobromilicz“, CDM IV, 174).

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png