Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Josefov

Opět setkání řemesel na Staré huti v Josefově (okr. Blansko)
Petr Kos

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a pohled do topeniště vápenné pece.JPGdoprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko). Tradiční setkání se soustředilo do víkendových dnů 26. - 28. 5. 2017 a jeho aktéry byli členové spolku Františka (Kruh přátel Technického muzea v Brně) – sekce industriální archeologie, v jejichž řadách figurují hutníci, kováři, uhlíři, dehtaři, sýraři, pekaři a vápeníci. V rámci spolupráce s ÚAPP Brno, v.v.i. bylo námi již potřetí představeno lidové vápenictví z Moravského krasu, které bylo lidem předvedeno přípravou selské jednokanálové vápenné pece, vlastním výpalem a následně i vybíráním vyrobeného vápna se symbolickým hašením do vápenné jámy, tzv. karbu. Ve spolupráci se společností Archaia Brno, o.p.s. vznikal současně dokumentární filmový záznam o průběhu experimentu, jehož smyslem bylo ověřit dobu a kvalitu výpalu podle drobné frakce vápenného kamene ve vsázce a vliv izolačních vlastností mazaniny na kvalitu výsledného výpalku. Poprvé se podařilo ručně sestavit samonosnou vápencovou klenbu po způsobu, který byl obvyklý v historické době u vápeníků ve Španělsku (ve stylu opus spicatum). Součástístavba klenby.JPG experimentu bylo také teplotní měření a chemické analýzy suroviny a kusového vápna, které zajistila laboratoř lomu Mokrá.
Kromě selské vápenky, která náležela do péče dospělých, byla zprovozněna ještě menší polní šachtová pec, kterou mohly obsluhovat i děti. Jejich úkolem bylo prokázat, zdali bylo v tomto primitivním zařízení možné vyrobit jednorázově vápno ze slepičích vajec a hlemýždích ulit, popř. z nadrobno roztlučeného vápence. Také jejich zařízení bylo podrobeno krátkodobé teplotní analýze, která prokázala, že v něm lze za poměrně krátkou dobu lehce vytemperovat 900-1000 °C, což je nejvhodnější provozní teplota pro výrobu měkce páleného vápna; ve větší peci bylo při nočním výpalu vápence frakce 50-70 mm dosaženo v pásmu klenby žíhací teploty 900-1070 °C.
O průběh výpalu projevili zájem také zástupci tradičních vápenických obcí z Březiny a Ochozu, kde se v současnosti začíná šířit osvěta upomínající na dávno zašlou slávu místních lidových vápeníků, kteří tolik proslavili jižní část Moravského krasu, odkud plynulo podomním obchodem vápno do širokého okolí jižní a střední Moravy, ale i Rakouska.

vápenický a železářský okrsek.JPG vápenná pec po zazdění tahových kanálů.JPG
vápenná pec za chodu.JPG vypálené kusové vápno.JPG
milířování dřevěného uhlí.JPG noční výpal vápna - klobouk s průduchy.JPG
stavba malé šachtové vápenky.JPG pečení placek a výroba kravského sýra.JPG

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png