Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Josefov

Opět setkání řemesel na Staré huti v Josefově (okr. Blansko)
Petr Kos

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a pohled do topeniště vápenné pece.JPGdoprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko). Tradiční setkání se soustředilo do víkendových dnů 26. - 28. 5. 2017 a jeho aktéry byli členové spolku Františka (Kruh přátel Technického muzea v Brně) – sekce industriální archeologie, v jejichž řadách figurují hutníci, kováři, uhlíři, dehtaři, sýraři, pekaři a vápeníci. V rámci spolupráce s ÚAPP Brno, v.v.i. bylo námi již potřetí představeno lidové vápenictví z Moravského krasu, které bylo lidem předvedeno přípravou selské jednokanálové vápenné pece, vlastním výpalem a následně i vybíráním vyrobeného vápna se symbolickým hašením do vápenné jámy, tzv. karbu. Ve spolupráci se společností Archaia Brno, o.p.s. vznikal současně dokumentární filmový záznam o průběhu experimentu, jehož smyslem bylo ověřit dobu a kvalitu výpalu podle drobné frakce vápenného kamene ve vsázce a vliv izolačních vlastností mazaniny na kvalitu výsledného výpalku. Poprvé se podařilo ručně sestavit samonosnou vápencovou klenbu po způsobu, který byl obvyklý v historické době u vápeníků ve Španělsku (ve stylu opus spicatum). Součástístavba klenby.JPG experimentu bylo také teplotní měření a chemické analýzy suroviny a kusového vápna, které zajistila laboratoř lomu Mokrá.
Kromě selské vápenky, která náležela do péče dospělých, byla zprovozněna ještě menší polní šachtová pec, kterou mohly obsluhovat i děti. Jejich úkolem bylo prokázat, zdali bylo v tomto primitivním zařízení možné vyrobit jednorázově vápno ze slepičích vajec a hlemýždích ulit, popř. z nadrobno roztlučeného vápence. Také jejich zařízení bylo podrobeno krátkodobé teplotní analýze, která prokázala, že v něm lze za poměrně krátkou dobu lehce vytemperovat 900-1000 °C, což je nejvhodnější provozní teplota pro výrobu měkce páleného vápna; ve větší peci bylo při nočním výpalu vápence frakce 50-70 mm dosaženo v pásmu klenby žíhací teploty 900-1070 °C.
O průběh výpalu projevili zájem také zástupci tradičních vápenických obcí z Březiny a Ochozu, kde se v současnosti začíná šířit osvěta upomínající na dávno zašlou slávu místních lidových vápeníků, kteří tolik proslavili jižní část Moravského krasu, odkud plynulo podomním obchodem vápno do širokého okolí jižní a střední Moravy, ale i Rakouska.

vápenický a železářský okrsek.JPG vápenná pec po zazdění tahových kanálů.JPG
vápenná pec za chodu.JPG vypálené kusové vápno.JPG
milířování dřevěného uhlí.JPG noční výpal vápna - klobouk s průduchy.JPG
stavba malé šachtové vápenky.JPG pečení placek a výroba kravského sýra.JPG

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png