Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Josefov

Opět setkání řemesel na Staré huti v Josefově (okr. Blansko)
Petr Kos

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a pohled do topeniště vápenné pece.JPGdoprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko). Tradiční setkání se soustředilo do víkendových dnů 26. - 28. 5. 2017 a jeho aktéry byli členové spolku Františka (Kruh přátel Technického muzea v Brně) – sekce industriální archeologie, v jejichž řadách figurují hutníci, kováři, uhlíři, dehtaři, sýraři, pekaři a vápeníci. V rámci spolupráce s ÚAPP Brno, v.v.i. bylo námi již potřetí představeno lidové vápenictví z Moravského krasu, které bylo lidem předvedeno přípravou selské jednokanálové vápenné pece, vlastním výpalem a následně i vybíráním vyrobeného vápna se symbolickým hašením do vápenné jámy, tzv. karbu. Ve spolupráci se společností Archaia Brno, o.p.s. vznikal současně dokumentární filmový záznam o průběhu experimentu, jehož smyslem bylo ověřit dobu a kvalitu výpalu podle drobné frakce vápenného kamene ve vsázce a vliv izolačních vlastností mazaniny na kvalitu výsledného výpalku. Poprvé se podařilo ručně sestavit samonosnou vápencovou klenbu po způsobu, který byl obvyklý v historické době u vápeníků ve Španělsku (ve stylu opus spicatum). Součástístavba klenby.JPG experimentu bylo také teplotní měření a chemické analýzy suroviny a kusového vápna, které zajistila laboratoř lomu Mokrá.
Kromě selské vápenky, která náležela do péče dospělých, byla zprovozněna ještě menší polní šachtová pec, kterou mohly obsluhovat i děti. Jejich úkolem bylo prokázat, zdali bylo v tomto primitivním zařízení možné vyrobit jednorázově vápno ze slepičích vajec a hlemýždích ulit, popř. z nadrobno roztlučeného vápence. Také jejich zařízení bylo podrobeno krátkodobé teplotní analýze, která prokázala, že v něm lze za poměrně krátkou dobu lehce vytemperovat 900-1000 °C, což je nejvhodnější provozní teplota pro výrobu měkce páleného vápna; ve větší peci bylo při nočním výpalu vápence frakce 50-70 mm dosaženo v pásmu klenby žíhací teploty 900-1070 °C.
O průběh výpalu projevili zájem také zástupci tradičních vápenických obcí z Březiny a Ochozu, kde se v současnosti začíná šířit osvěta upomínající na dávno zašlou slávu místních lidových vápeníků, kteří tolik proslavili jižní část Moravského krasu, odkud plynulo podomním obchodem vápno do širokého okolí jižní a střední Moravy, ale i Rakouska.

vápenický a železářský okrsek.JPG vápenná pec po zazdění tahových kanálů.JPG
vápenná pec za chodu.JPG vypálené kusové vápno.JPG
milířování dřevěného uhlí.JPG noční výpal vápna - klobouk s průduchy.JPG
stavba malé šachtové vápenky.JPG pečení placek a výroba kravského sýra.JPG

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png