Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Tišnov

Tišnov (okr. Brno-venkov)
Michal Přichystal

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá. Při této příležitosti se podařilo odkrýt pokračování pravěkého sídliště, které bylo náhodně objeveno již v loňském roce při budování jihovýchodního konce komunikace této ulice. Nejstarší doklady osídlení v prostoru budoucího bytového domu patřily nositelům kultury s moravskou malovanou keramikou z přelomu mladší a pozdní doby kamenné. Mezi běžnými sídlištními jámami se vyskytlo také několik hlubokých žlabovitých objektů, jejichž smysl zatím zůstává nejasný. Vrchol okupace tohoto místa spadá ovšem do starší doby železné – halštatské. Mimo jiné se podařilo zachytit základy dvou nadzemních staveb kůlové konstrukce a dva nejspíše suterény patrových budov, v nichž probíhaly skladovací, obytné či výrobní činnosti. Získané movité nálezy dokládají, že tehdejší obyvatelé se zde zabývali například výrobou textilu, nástrojů z kostí a parohů a překvapivě také ozdob z jantaru, fosilní pryskyřice jehličnanů, která s největší pravděpodobností pochází až ze zdrojů na pobřeží Baltského moře. Zcela nově pak bylo prokázáno využívání místa ještě v následující mladší době železné – laténské. Tuto zatím nejmladší komponentu zastupovaly trosky hrnčířské pece s vypalovací komorou oddělenou od dvou topných kanálů oválným roštem a s navazující předpecní jámou.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png