Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Seloutky

Seloutky (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., Pohled na plochu po výzkumu.jpgzáchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov. Zemní práce byly realizovány v polní trati „Na Šťastných“, v místech, kde se rozkládá významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné. Do povědomí odborné veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu platěnické kultury, který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při výstavbě silnice vedoucí ze Seloutek k Domamyslicím. K jejímu archeologickému „znovuobjevení“ došlo v roce 2012, kdy se v souvislosti s výstavbou dvou rodinných domů podařilo, vedle standardních žárových hrobů, prozkoumat hned tři podobné „honosně vypravené“ halštatské hrobky (odkaz na informace o výzkumu realizovaném v roce 2012).
Nyní zkoumaná parcela poskytla zbytky několika orbou téměř zcela zničených urnových hrobů platěnické kultury a především další čtyři komorové hroby vybudované z kamenů nalámaných na nedalekých výchozech kulmské droby. Na dně zpravidla téměř čtvercové komory o délce stran cca 2,50 až 3 m, pod výrazným kamenným závalem (H1 - 4,36 m3, H2 - 2,4 m3, H3 - 1,54 m3 a H4 - 4,5 m3), spočívaly dvě až tři desítky často značně poškozených keramických nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem. Mezi kremačními zbytky, uloženými povětšinou v jedné či více z nádob, byly dále obsaženy „osobní“ předměty zemřelého/-lých - spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu, součásti garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných korálků, zbytky železných náramků či trosky železných harfovitých spon. Hrobka H 4/2017 navíc poskytla i bezpečné doklady výdřevy hrobové komory v podobě negativů dřev zřetelně se rýsujících ve sprašovém podloží. Za poněkud kuriózní považujeme terénní situaci K 508, kterou lze interpretovat jako „archeologizované“ doklady výzkumných aktivit již vzpomenutého Antonína Gottwalda, který se v letech 1923 až 1926 věnoval finančně nákladným odkryvům tohoto pohřebiště.
S podobnými funerálními stavbami platěnické kultury starší doby železné, provázenými kamennými konstrukcemi a mohutnými závaly, se setkáváme pouze v severní části Vyškovska a právě na Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich rozšíření. Na středomoravských pohřebištích doby halštatské je již ve 20. letech minulého století registroval prostějovský učitel a archeolog Antonín Gottwald, a to právě u Seloutek a též nedaleko dnešních Mostkovic. I přes velký stavební boom posledních desetiletí byly v regionu nově zjištěny a zkoumány až v roce 2012 právě při stavbě rodinných domů v poloze "Na Šťastných" u Seloutek na Prostějovsku a v roce 2016 v Prostějově-Domamyslicích. Jedná se o velmi zajímavý fenomén, jehož podrobnější časové a prostorové zhodnocení nepochybně významně přispěje k poznání Moravy ve starší době železné.

„Záchranný archeologický výzkum je uskutečňován za finanční podpory Olomouckého kraje“

 

H1 na povrchu.jpg H1 po preparaci.jpg
H2 na povrchu.jpg H2 po preparaci.jpg
H3 na povrchu.jpg H4 s dokladem komory.jpg

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png