Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > BRNO-HORNÍ HERŠPICE

BRNO-HORNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Ul. Košuličova – stavba haly (R. Bíško – J. Kala – D. Parma, č. akce 81/15)

Během záchranného archeologického výzkumu byl zjištěn 1 žárový hrob a 1 hrob příslušníka elity z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí, 6 hrobů patřící ranému středověku a celkem 6 zahloubených objektů bez bližší intepretace.
Žárový hrob z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí (KSPP; H804) se nacházel v superpozici s hrobem H800 z mladšího období raného středověku a byl jím poškozen, zachyceno bylo tedy pouze jeho reziduum. Hrob samotný je zajímavý především ve vztahu k pohřbu elity (H805) ze stejného období, a dalšího žárového hrobu (H806), které byly lokalizovány na sousední parcele (viz č. akce 164/15). Vzhledem k této koncentraci pohřebních struktur z velatické fáze KSPP lze mluvit o žárovém pohřebišti, jemuž dominoval právě zmíněný hrob elity. V tomto ohledu zůstává otázkou interpretace a datace objektu (obj. 507), ve kterém byly nalezeny fragmenty pravěké keramiky a přepálené kosti. Teoreticky by se mohlo jednat o další reziduum žárového hrobu. Za unikátní je třeba považovat žárový pohřeb elity (H805) nacházející se zcela osamoceně v severní části skrývané plochy. Byl uložen v prostorném komorovém hrobu o rozměrech cca 3 x 1,7 x 1 m. Samotná kremace byla situována zhruba do středu hrobové komory, v menší míře potom při okrajích (nikoliv v nádobách). Hrob obsahoval velké množství nádob (přes 10), které jsou pro toto období typické (3 amfory, 4 misky a mísy, šálek a bronzový koflík, hrnec s uchy ad.). Velice zajímavé je nadměrně velké množství dobře zachovaných bronzových předmětů, se kterými se u „normálních“ hrobových celků nesetkáváme (3 kopí různých velikostí, nůž, šipky a především meč s jazykovitou rukojetí). Skladbu nálezů potom doplňují zvířecí symboly ve formě kančích klů a medvědího drápu přiložené k rukojeti meče.
Jako velice problematická se ukázala interpretace nehrobových objektů (obj. 500, 508, 509 a 512), které byly téměř prosté datovacích artefaktů. S ohledem na podobné struktury zjištěné v profilu spojovacího základového pasu v jižní části plochy, které nebyly dále dokumentované, se může jednat o rozšířený jev spojený s různou činností v minulosti (zemědělské využití, sad ve středověku a novověku?). Nelze vyloučit ani jako doklad aktivit v pravěku a raném středověku. Obj. 504 může být interpretován jako kůlová jamka širší konstrukce domu (bez datace), z které se více nedochovalo.
Raný středověk je na lokalitě zastoupen 6 hroby. Jedná se pohřby celkem 6 jedinců, různého stáří, v natažené poloze na zádech, hlavou k západu a prakticky bez milodarů (H802 obsahoval Fe nožík). Jedinou výjimkou byl pouze hrob H803, orientován opačně, tj. hlavou k východu. Z hlediska dochovaných milodarů se jedná pohřeb bohatého jedince, který obsahoval bronzové šperky (prsten, náušnici) a Fe nůž/dýku.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png