Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > OLŠANY U PROSTĚJOVA

OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Zlatniska – přístavba skladovací haly (P. Fojtík, č. akce 205/15)

V roce 2015 proběhla v pořadí již sedmá etapa záchranného archeologického výzkumu souvisejícího s postupným rozšiřováním průmyslového areálu společnosti Mürdter-Dvořák. Ten se nachází při severovýchodním okraji polohy „Zlatniska“, jejíž bohaté pravěké osídlení je zmiňováno v archeologické literatuře již na počátku 20. století a dnes ji lze považovat za jednu z nejšíře archeologicky poznaných lokalit v této části regionu Prostějovska. Aktuálně realizované stavební práce tak zasáhly nejen okrajovou část sídliště kultury zvoncovitých pohárů, ale především řadové kostrové pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní. Celkem bylo odkryto, prozkoumáno a zdokumentováno 22 hrobů, které vedle zpravidla velmi dobře dochovaných lidských skeletů poskytly též zajímavou kolekci předmětů hmotné kultury 11. století. Běžnému spektru nálezů, jakými jsou zde zejména bronzové či stříbrné/stříbrem plátované esovité záušnice nebo železné nožíky, se vymyká nejen bohatě zdobená keramická lahvovitá nádoba, ale i velký karneolový korál, který je přímým dokladem dálkových obchodních kontaktů dosahujících až dnešního indického Kašmíru. Zcela zvláštní zmínky zasluhuje „řetízek“ sestavený z esovitých záušnic střídajících se s bronzovými náušnicemi, jejichž dolní oblouk je opletený spirálovitými drátky - tyto jsou v českých zemích patrně zcela ojedinělé; nalézáme je však nejen v Karpatské kotlině (bělobrdská kultura), ale i na Balkáně (karantánská kultura) nebo na území dnešního Řecka (tj. v prostředí byzantském, kde je též spatřován jejich původ). Odkryv pohřebiště, časově cca o půl století předcházejícího první písemnou zmínku o obci (r. 1141), probíhal ve spolupráci s týmem antropologů z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a provázel jej tak kupříkladu i sterilní odběr vzorků určených k podrobnějšímu genetickému zkoumání zdejší raně středověké populace.

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png