Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > PROSTĚJOV

PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Nám. T. G. Masaryka – regenerace (P. Fojtík, č. akce 532/14)

V letech 2014-2015 probíhala regenerace náměstí spočívající zejména v obměně dlažby a v revitalizaci zelených ploch. Nejvýraznější výkop v centrální ploše náměstí, související s budováním kotevní jámy určené pro tradiční vánoční strom, překvapivě zasáhl velmi zajímavou terénní situaci, kterou můžeme interpretovat jako relikt jednoduché dřevěné (tzv. kolenové) šibenice. Tento hmatatelný doklad vrcholně středověkého a raně novověkého hrdelního soudnictví lze předběžně datovat do průběhu 16. století - spolehlivější časový údaj může poskytnout připravovaná dendrochronologická analýza vyzvednutých zbytků dřeva z její konstrukce. Další místo výkonu tělesných trestů (bičování, vypalování cejchů, apod.) v podobě kamenného barokního pranýře zachycuje také známá veduta města Prostějova od F. Velehradského z roku 1728 - ten je na kresbě situován v blízkosti dnešní sochy T. G. Masaryka, a o jeho osudu není nic známo; patrně však pozbyl svého účelu někdy v letech 1780-1790, kdy Josef II. zakázal potupné tresty a jako většina byl posléze odstraněn. Vyobrazena je zde taktéž zděná šibenice nalézající se v jednom z dřívějších meandrů říčky Romže, někde za dnešní Olomouckou ulicí. Dřevěná šibenice na náměstí tak mohla vzpomenuté kamenné stavbě předcházet nebo jen příležitostně sloužit k „exemplárním exekucím“ v centru města. Archeologickými výzkumy přímo dotčená popraviště jsou doposud ojedinělá nejen v našem prostředí, ale i v celém evropském prostoru vůbec. Konkrétní doklady dřevěných staveb tohoto účelu jsou velkou vzácností - prostějovský nález je tak v českých zemích zřejmě zcela ojedinělý.

Velehradského veduta 1728

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png