Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > PROSTĚJOV

PROSTĚJOV (okr. Prostějov)
Nám. T. G. Masaryka – regenerace (P. Fojtík, č. akce 532/14)

V letech 2014-2015 probíhala regenerace náměstí spočívající zejména v obměně dlažby a v revitalizaci zelených ploch. Nejvýraznější výkop v centrální ploše náměstí, související s budováním kotevní jámy určené pro tradiční vánoční strom, překvapivě zasáhl velmi zajímavou terénní situaci, kterou můžeme interpretovat jako relikt jednoduché dřevěné (tzv. kolenové) šibenice. Tento hmatatelný doklad vrcholně středověkého a raně novověkého hrdelního soudnictví lze předběžně datovat do průběhu 16. století - spolehlivější časový údaj může poskytnout připravovaná dendrochronologická analýza vyzvednutých zbytků dřeva z její konstrukce. Další místo výkonu tělesných trestů (bičování, vypalování cejchů, apod.) v podobě kamenného barokního pranýře zachycuje také známá veduta města Prostějova od F. Velehradského z roku 1728 - ten je na kresbě situován v blízkosti dnešní sochy T. G. Masaryka, a o jeho osudu není nic známo; patrně však pozbyl svého účelu někdy v letech 1780-1790, kdy Josef II. zakázal potupné tresty a jako většina byl posléze odstraněn. Vyobrazena je zde taktéž zděná šibenice nalézající se v jednom z dřívějších meandrů říčky Romže, někde za dnešní Olomouckou ulicí. Dřevěná šibenice na náměstí tak mohla vzpomenuté kamenné stavbě předcházet nebo jen příležitostně sloužit k „exemplárním exekucím“ v centru města. Archeologickými výzkumy přímo dotčená popraviště jsou doposud ojedinělá nejen v našem prostředí, ale i v celém evropském prostoru vůbec. Konkrétní doklady dřevěných staveb tohoto účelu jsou velkou vzácností - prostějovský nález je tak v českých zemích zřejmě zcela ojedinělý.

Velehradského veduta 1728

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png