Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > ZNOJMO-Dolní Leska

ZNOJMO (okr. Znojmo)
Dolní Leska (V hrnčířích) – obchvat Znojma (D. Humpola, č. akce 464/15)

V roce 2015 proběhla další etapa záchranného archeologického výzkumu na stavbě silničního obchvatu města Znojma (viz Výroční zpráva 2013). Poblíž ulice Suchohrdelská se podařilo prozkoumat rozsáhlý sídelní a pohřební areál únětické kultury. Nad hranou terasy potoka Leska se nacházela velká koncentrace sídlištních objektů – zásobních jam. Na svahu pod touto hranou pak bylo objeveno rozsáhlé pohřebiště. Plocha stavby narušila celkem 18 obdélných hrobů s kamenným obložením. Další pohřby byly objeveny v zásobních jamách nacházejících se porůznu na pohřebišti. Většina hrobů byla nedlouho po uložení sekundárně porušena.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png