Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > ZNOJMO - Ul. Velká Michalská

ZNOJMO (okr. Znojmo)
Ul. Velká Michalská – rekonstrukce ulic v MPR (D. Humpola, č. akce 542/14)

V roce 2015 pokračoval záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci ulic v městské památkové rezervaci Znojmo (viz Výroční zpráva 2014). Na rohu ulic Velká Michalská a Horní Česká byla odkryta podzemní cisterna. Při kopání výkopu multikanálu došlo k porušení podzemní obdélné prostory, která byla ještě pod úrovní terénu zaklenuta kamennou samonosnou klenbou. V koruně klenby byl ponechán čtvercový otvor, kolem nějž byla vyzděna kamenná ohlubeň, která vystupovala nad povrch terénu. Její výšku nad terénem se nepodařilo zjistit. Podle nálezů pocházejících z klenebního zásypu lze zbudování tohoto veřejného vodního prvku datovat do 15. - 16. století. Předměty nalezené ve svrchních vrstvách cisterny napovídají, že zanikla na konci 19. století.
Při vyústění ulice Jezuitská byly dle očekávání odkryty základy hradební věže, na ni navazující část brány a hradební zdi. Vysoká hranolová věž byla postavena v 1. polovině 13. století jako součást zpevnění vnitřního pásu hradebního opevnění Znojma, k obraně severního vjezdu do města, Horní brány, podobně jako Vlkova věž střežila Dolní bránu. Výjezd z města se tehdy přimykal k východní frontě dnešního náměstí Svobody, tedy k dnešní Komerční bance a k následujícím budovám. Během středověku zde vznikla celá soustava bran, zdí, valů a příkopů. Postupem času byla věž několikrát upravena a různými způsoby zastřešena. V listopadu 1724 byla zastřešena barokním krovem s lucernou a špicí ozdobenou habsburským dvouhlavým orlem, která vydržela téměř 130 let. Vzhledem k špatnému stavu barokní střechy a k statickým poruchám zdiva bylo obecní radou 14. února 1853 rozhodnuto o demolici celé věže.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png