Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > ZNOJMO - Ul. Velká Michalská

ZNOJMO (okr. Znojmo)
Ul. Velká Michalská – rekonstrukce ulic v MPR (D. Humpola, č. akce 542/14)

V roce 2015 pokračoval záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci ulic v městské památkové rezervaci Znojmo (viz Výroční zpráva 2014). Na rohu ulic Velká Michalská a Horní Česká byla odkryta podzemní cisterna. Při kopání výkopu multikanálu došlo k porušení podzemní obdélné prostory, která byla ještě pod úrovní terénu zaklenuta kamennou samonosnou klenbou. V koruně klenby byl ponechán čtvercový otvor, kolem nějž byla vyzděna kamenná ohlubeň, která vystupovala nad povrch terénu. Její výšku nad terénem se nepodařilo zjistit. Podle nálezů pocházejících z klenebního zásypu lze zbudování tohoto veřejného vodního prvku datovat do 15. - 16. století. Předměty nalezené ve svrchních vrstvách cisterny napovídají, že zanikla na konci 19. století.
Při vyústění ulice Jezuitská byly dle očekávání odkryty základy hradební věže, na ni navazující část brány a hradební zdi. Vysoká hranolová věž byla postavena v 1. polovině 13. století jako součást zpevnění vnitřního pásu hradebního opevnění Znojma, k obraně severního vjezdu do města, Horní brány, podobně jako Vlkova věž střežila Dolní bránu. Výjezd z města se tehdy přimykal k východní frontě dnešního náměstí Svobody, tedy k dnešní Komerční bance a k následujícím budovám. Během středověku zde vznikla celá soustava bran, zdí, valů a příkopů. Postupem času byla věž několikrát upravena a různými způsoby zastřešena. V listopadu 1724 byla zastřešena barokním krovem s lucernou a špicí ozdobenou habsburským dvouhlavým orlem, která vydržela téměř 130 let. Vzhledem k špatnému stavu barokní střechy a k statickým poruchám zdiva bylo obecní radou 14. února 1853 rozhodnuto o demolici celé věže.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png