Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > BRNO-LÍŠEŇ

BRNO-LÍŠEŇ (okr. Brno-město)
Dlouhý kus – rozšíření hřbitova, 1. etapa (R. Bíško, č. akce 459/15)

Archeologický dohled a následně průzkum a výzkum probíhal v několika fázích od listopadu 2015 do června 2016. Pomocí detektorové prospekce se podařilo získat přes 80 kovových nálezů, jejichž datace spadá s největší pravděpodobností souborně do průběhu 19. a 20. století. Téměř 30 artefaktů tvořily železné koule různých vah a velikostí. Nejvíce těchto nálezů se koncentrovalo na rovnou plochu při západní straně stavby a na lom svahu směrem k východu. Některé koule mají znatelně zploštělou jednu hranu. Z těchto zjištění je možné soudit na blíže neznámý (a v historických pramenech nezaznamenaný) vojenský střet. Datace je vzhledem k absenci písemných pramenů problematická, nálezy mohou snad mít souvislost s některým z vojenských tažení v průběhu třicetileté války (1618 – 1648), ale spíše odpovídají období kolem bitvy u Slavkova (2. 12. 1805). Lokalizováno bylo také velké množství kovových slitků a strusky. Některé artefakty by snad mohly souviset s raně středověkou výrobní činností na hradisku „Staré zámky“. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o poměrně častý druh nálezu je tato časová hypotéza problematická. Další spektrum kovových předmětů (knoflíky, mince) tvoří typickou součást nálezů z polních tratí a nejsou tedy ničím neobvyklým (kromě datace několika mincí, které by mohly podpořit určení vojenského střetu do období napoleonských válek). Informace získané z odkryvu objektů 500 a 501 datovaných do období mladého neolitu (lengyelský kulturní okruh) doplňují mozaiku nálezů z blízkého okolí (např. lokalita „Starý zámek“ a další nepublikované v lesních tratích na sever a východ od stavby). Vzhledem k hloubce zjištěných struktur a výrazným erozním pochodům, kterými je plocha stavby ovlivněna (především východní část v prudkém svahu), je možné předpokládat, že objekty představují část větší lokality, která byla již někdy v minulosti zničena orbou a koluviálními procesy. Získaný materiál (především keramické zlomky) plně odpovídá hmotné náplni lengyelské kultury.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png