Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > BRNO-LÍŠEŇ

BRNO-LÍŠEŇ (okr. Brno-město)
Dlouhý kus – rozšíření hřbitova, 1. etapa (R. Bíško, č. akce 459/15)

Archeologický dohled a následně průzkum a výzkum probíhal v několika fázích od listopadu 2015 do června 2016. Pomocí detektorové prospekce se podařilo získat přes 80 kovových nálezů, jejichž datace spadá s největší pravděpodobností souborně do průběhu 19. a 20. století. Téměř 30 artefaktů tvořily železné koule různých vah a velikostí. Nejvíce těchto nálezů se koncentrovalo na rovnou plochu při západní straně stavby a na lom svahu směrem k východu. Některé koule mají znatelně zploštělou jednu hranu. Z těchto zjištění je možné soudit na blíže neznámý (a v historických pramenech nezaznamenaný) vojenský střet. Datace je vzhledem k absenci písemných pramenů problematická, nálezy mohou snad mít souvislost s některým z vojenských tažení v průběhu třicetileté války (1618 – 1648), ale spíše odpovídají období kolem bitvy u Slavkova (2. 12. 1805). Lokalizováno bylo také velké množství kovových slitků a strusky. Některé artefakty by snad mohly souviset s raně středověkou výrobní činností na hradisku „Staré zámky“. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o poměrně častý druh nálezu je tato časová hypotéza problematická. Další spektrum kovových předmětů (knoflíky, mince) tvoří typickou součást nálezů z polních tratí a nejsou tedy ničím neobvyklým (kromě datace několika mincí, které by mohly podpořit určení vojenského střetu do období napoleonských válek). Informace získané z odkryvu objektů 500 a 501 datovaných do období mladého neolitu (lengyelský kulturní okruh) doplňují mozaiku nálezů z blízkého okolí (např. lokalita „Starý zámek“ a další nepublikované v lesních tratích na sever a východ od stavby). Vzhledem k hloubce zjištěných struktur a výrazným erozním pochodům, kterými je plocha stavby ovlivněna (především východní část v prudkém svahu), je možné předpokládat, že objekty představují část větší lokality, která byla již někdy v minulosti zničena orbou a koluviálními procesy. Získaný materiál (především keramické zlomky) plně odpovídá hmotné náplni lengyelské kultury.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png