Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > KOBYLNICE

KOBYLNICE (okr. Brno-venkov)
Rybníky – stavba vodní nádrže (P. Kos, č. akce 697/16)

Nutnost závlahy soukromého zahradnictví si vyžádala v Kobylnicích výstavbu vodní nádrže. Na ploše cca 1,3 hektaru byla provedena skrývka ornice a následné odtěžení zeminy do stanovené hloubky. Během první etapy zemních prací byly ale zachyceny první archeologické objekty, které následně rozvinuly plošný záchranný archeologický výzkum. Jelikož se situace nacházely v inundačním terénu nedalekého Zlatého potoka/Říčky, bylo osídlení omezeno na hrúdy, které vystupovaly v minulosti nevysoko nad mokřadní jezera. V jejich kontextu bylo takřka v celé ploše stavby konstatováno osídlení ze staršího neolitu až raného novověku. Na ploše 1,6 ha bylo prozkoumáno bezmála 900 zahloubených objektů. Za zmínku stojí uvést nález prakticky neporušeného keramického depotu datovaného do velatické fáze kultury středodunajských polí z mladší doby bronzové, depotu železných zlomků a bronzových slitků z interiéru germánské chaty z doby římské, minimálně tří hrazených areálů z doby halštatské, studny, odvodňovacího žlabu z období vrcholného středověku a zaniklého náhonu vedoucímu k sokolnickému mlýnu. Nejmladší aktivity (nálezy munice) lze spojit s událostmi při osvobozovacích bojích za 2. světové války.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png