Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > PROSTĚJOV-DOMAMYSLICE

PROSTĚJOV-DOMAMYSLICE (okr. Prostějov)
V loučkách – stavba atriových RD (P. Fojtík, č. akce 620/16)

Podložím v místě stavby je štěrková říční terasa, kterou však v západní části staveniště kryje asi 80 cm mocná vrstva povodňových hlín. A právě zde základové pasy domů překvapivě protnuly čtyři komorové hroby s kamenným závalem náležející platěnické kultuře starší doby železné a lze je datovat cca do 6. století před Kristem. Byly to čtvercové jámy se zaoblenými rohy o rozměrech stran 2,0-2,5 metru a hloubce kolem 1 m. K jejich vnitřní úpravě bylo využito lomových kamenů donesených od výchozů kulmských břidlic na nedalekém Záhoří a též říčních valounů různé velikosti. Z tohoto materiálu (o celkovém objemu cca 1,5 až 2 m3) byla vyskládána vnitřní obvodová konstrukce hrobky, kterou zřejmě kryl dřevěný strop nesoucí kamenný zával (tento se postupem času zřítil do dutého prostoru částečně již hlínou či štěrkem zanesené pohřební komory). Takto vypravené hroby na dně ukrývají početnější soubory keramických nádob (nejbohatší s 25 kusy) - ústřední nádobou bývá velká amforovitá zásobnice s uvnitř vloženým šálkem/-ky a kolem ní jsou rozložené příznačné mísy se zataženým okrajem, soudkovité hrnce, osudí a amfory s vhloubenou výzdobou, ad. Některá z drobnějších nádob, zpravidla právě zdobená amfora, slouží jako urna k uložení kremace - jde však povětšinou jen o zlomek z původního množství spálených lidských kostí mající zde spíše symbolický význam. Charakteristickým nálezem je typický obloukový železný nožík, který původně doprovázel „masitý milodar“. Vzdálenosti mezi jednotlivými pohřebními komorami (cca 5 metrů) nepřímo naznačují existenci původních mohylových násypů kryjících tyto specifické funerální „stavby“. S podobnými kamennými konstrukcemi a závaly se totiž setkáváme pouze v severní části Vyškovska a právě na Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich rozšíření.

 

 

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png