Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > ZNOJMO-HRADIŠTĚ

ZNOJMO-HRADIŠTĚ (okr. Znojmo)
Hradiště sv. Hypolita – průtah (D. Humpola, č. akce 470/15)

Od 17. 8. 2015 do 10. 6. 2016 proběhl archeologický výzkum v rámci stavby III/40819 Hradiště, průtah. Během výzkumu, který proběhl pod vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek ve dvou etapách, bylo odhaleno několik archeologických poloh. Hlavní část výzkumu se soustředila na vlastní jádro velkomoravského předhradí. To bylo zachyceno v prostoru mezi budovanou okružní křižovatkou a Domovem pro svobodné matky. Zde se podařilo zdokumentovat velké množství zahloubených sídlištních objektů, jimž dominovalo 12 zemnic, které byly ve většině případů doplněny o otopné zařízení nebo jeho relikt. V centrální poloze bylo prozkoumáno malé pohřebiště, které svým charakterem chronologicky pravděpodobně předchází velké nekropoli, která je systematicky zkoumána Pedagogickou fakultou MU v Brně na západním okraji obce. Okraj tohoto velkého pohřebiště se podařilo zachytit v rekonstruované komunikaci před kulturním domem. Zde byly zdokumentovány tři kostrové hroby s velmi chudou, nebo žádnou výbavou. To odpovídá zjištěním o okrajových hrobech na jiných slovanských nekropolích. Poslední pozitivní poloha byla v trase kanalizační stoky, která se pouze dotkla destrukčního horizontu hradby velkomoravského předhradí.
Celkově lze konstatovat, že díky rekonstrukčním pracím na průtahu Hradištěm byl proveden plošně nejrozsáhlejší archeologický výzkum na lokalitě předhradí. Celková prozkoumaná plocha s archeologickými objekty činí téměř 0,5 ha.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png