Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > ZNOJMO-KASÁRNA

ZNOJMO-KASÁRNA (okr. Znojmo)
Na kopcích – zjišťovací výzkum (D. Humpola, č. akce 462/16)

Od roku 2010 je znojemským pracovištěm prováděn systematický letecký průzkum okresu Znojmo a jeho blízkého okolí. Během letecké prospekce byl objeven na okraji obce Kasárna oválný porostový příznak, který lze interpretovat jako dvojité příkopové ohrazení s vnitřní jednoduchou palisádou. Během dalších sezón snímkování byl upřesněn rozsah lokality a její charakter. V severní části lokality bylo provedeno geofyzikální měření, na základě jeho výsledků byla vytyčena sonda v prostoru severního vstupu do areálu a poté proběhly průzkumné práce. Podařilo se zdokumentovat celý severní vstup do areálu, tvořený přerušením dvojice příkopů a jednoduché palisády. Areál se podařilo na základě průzkumu datovat do rané fáze kultury s moravskou malovanou keramikou. Ze zásypu vnitřního příkopu pochází i sukničkovitá venuše, teprve třetí na našem území.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png