Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > POLEŠOVICE

POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – těžba písku (M. Lečbych, č. akce 550/15)

V návaznosti na těžbu písku pokračoval i v roce 2015 pravidelný záchranný archeologický výzkum. Během záchranných prací bylo prozkoumáno celkem 37 zahloubených objektů, většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat jednu v půdoryse nepravidelnou jámu s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. K nejvýznamnějším nálezům, které se loni podařilo v polešovické pískovně uskutečnit, pak řadíme objev dalších osmi hrobů nitranské kultury, avšak bez výrazného hrobového inventáře.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png