Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Šlapanice

Šlapanice (okr. Brno-venkov)
Ivan Čižmář - Jiří Kala

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů. Jedním z nich byla stavba nákupního centra na severozápadním okraji Šlapanic ve známé archeologické lokalitě „Brněnská pole“. Prvotní skrývka buldozerem nedosáhla žlutého podloží a plocha se jevila značně negativně. Archeologické objekty tak byly zjištěny až při kopání zářezu do svahu a na základě tohoto zjištění byla plocha skryta celá až na čitelné sprašové podloží. V něm bylo v ploše asi 7000 m² zachyceno 25 zahloubených sídlištních objektů, datovaných bez výjimky do období únětické kultury. Výraznější kumulace několika sídlištních a sloupových jam byla zachycena přibližně ve středu plochy, poskytla však jen „konfekční“ spektrum nálezů, snad s výjimkou jednoho objektu vyplněného bloky šedozelené strusky. Jak už to na výzkumech únětických sídlišť chodí, ve dvou posledních, největších a nejhlubších objektech, zkoumaných navíc jako vždy za zhoršených klimatických podmínek, tentokrát doznívajícího orkánu „Herwart“, byly zachyceny lidské pohřby. Určité novum představoval jen fakt, že neobvykle ztvrdlé a proschlé zásypy těchto jam tvrdošíjně vzdorovaly veškerému ručnímu nářadí a odstranění výplně z podhloubených částí bylo v podstatě technicky nemožné. Tento jev, způsobený pravděpodobně environmentálními faktory v kombinaci se stávající technologií obdělávání půdy, není bohužel v poslední době výjimečný. Po alespoň „hrubém“ prokopání většiny zásypu a patřičné dokumentaci byly proto horní části jam (i z bezpečnostních důvodů) strojně odstraněny a pohřby následně vypreparovány. V jednom z objektů spočívala na dně kostra statného padesátiletého muže, ve druhém byl zasypán asi pětatřicetiletý muž spolu s tříletým dítětem. Neobvyklá poloha dospělého opírajícího se původně o stěnu jámy evokují zasypání jeho těla přímo v místě skonu. Spolu se schouleným dětským tělíčkem a dvěma přiloženými nádobkami naskytl tento objekt obraz tragické události, která tehdejší obyvatele lokality téměř před čtyřmi tisíciletími postihla a dosti emotivně působí vlastně i dnes. 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png