Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > 19. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slované na huti

19. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slované na hutiVe dnech 23. - 25. května proběhla dlouhodobě připravovaná akce pro veřejnost na Staré huti u Adamova. ÚAPP Brno se na ní spolupodílel ukázkovým výpalem vápna v periodické peci o výrobním objemu cca 1,2 m3 a výpalem keramiky v hrnčířské peci vertikálního schématu, kde byla předvedena výroba vzdušného vápna a replik středověké a raně novověké redukčně pálené stolní a stavební keramiky. Předběžně si myslíme, že na letošní akci se nám podařilo ve všech směrech dosáhnout lepších výsledků než v loňském roce, nevyjímaje železáře, u nichž se střídal jeden vydařený odpich za druhým.
Výpal vápna byl zahájen po 4 hodinách předsoušení v 18:00 h večer ve čtvrtek 23. 5. a ukončen po zhruba dvou dnech provozu v sobotu 25. 5.
Výpal keramiky, kterému rovněž předcházela fáze předsoušení pece i vlastních výrobků, byl zahájen ve čtvrtek, 23. 5. večer a končil ráno v pátek. Pálilo se pozvolna, přičemž nejvyšší dosažená teplota byla 1100° přibližně kolem čtvrté hodiny ranní. Poté jsme chvíli čekali, až teplota klesne, a započalo se s redukcí. Redukční výpal spočívá v zamezení přístupu vzduchu do pece. Ucpou se všechny pecní otvory a redukční atmosféra je ještě podpořena vhodným redukovadlem. V našem případě piliny různých frakcí. Účelem tohoto typu výpalu je nápodoba typické zakuřované středověké keramiky, která je charakteristická tím, že střep je prosycen uhlíkem. Po výpalu následovalo zhruba dvoudenní chladnutí pece a vybírání vsázky, která byla představena návštěvníkům setkání v podobě drobné terénní expozice.

Vápenná pec chladla rovněž asi dva dny. Výpalek byl rozebrán v pondělí 27. 5., vyhašen a uskladněn do 10 ks sudů o objemech 200 litrů. U letošního výpalu, kde bylo poprvé užito mimořádně větší frakce vápenného kamene (100–200 mm), lze s překvapením konstatovat nedopal jen pouhých cca 3-5 % z celkového objemu vsázky vysokoprocentního vápence o obsahu cca 97 % CaCO3 (kámen i analýzu poskytla firma Českomoravský cement, a.s. - provoz lom Mokrá). Spotřeba dřeva se u vápenné pece přitom pohybovala za 44 hodin kolem 7 m3 a u pece hrnčířské to bylo za 20 hodin cca 0,7 m3 (dřevo poskytl ŠLP Křtiny).
Součástí výpalu vápna byly i dva drobné experimenty v menší testovací peci, v níž byly odzkoušeny s různými výsledky vápnité konkrece a fosilní schránky třetihorních ústřic. V malé šachtové peci s otevřeným topeništěm vytápěné dřevem, stačilo k testu přitom pálit jen asi 6 hodin s minimální spotřebou dřeva.

Jednotlivé výrobní úkony předváděných řemesel byly návštěvníkům během sobotního dne zprostředkovávány přímo na místě ústním výkladem i praktickými ukázkami. Skupinky dětí upoutali slovanští vojáci ve své dobové zbroji a malé ohníčky u vápenek a železářských pecí, dospělé zase divoké odpichy hutníků a panoramatická vyhlídka na areál z ochozu vysoké pece. Bezplatnou dopravu zajišťoval zájemcům kyvadlově v pravidelných hodinových intervalech autobus z Adamova od vlakového nádraží (TM v Brně). Kromě vápna a keramiky se pekly různé pochutiny v potravinářské peci, pálilo ve středověkém alembiku (destilační zařízení), milířovalo uhlí, brousilo na šlapacím brusu, kovalo, pletly proutěné košíky, karetkovalo (technika tkaní) a hlavně experimentálně redukovalo v baterii drobných železářských pecí podle raně středověkých vzorů (byla tu pestrá mezinárodní účast: takže tu kromě češtiny zněla, též norština, srbština, chorvatština, němčina a angličtina). Celkovou atmosféru starých řemesel dokreslovalo ležení starých Slovanů s vojenskou družinou, které uspořádalo již tradičně vystoupení s nezbytnou bojovou scénkou (společnost living history DAGA). Myslíme si, že akce se hlavnímu pořadateli (kolektiv O. Merty, TM v Brně) zdařila a že povede k motivacím nadšenců a propagátorů železářství a starých lidových řemesel Moravského krasu na mnoho dalších let.

Fotogalerie

facebook Stará Huť

Web Stará Huť - spolek Františka