Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Brno - Horní Heršpice (okr. Brno-město)

Brno - Horní Heršpice (okr. Brno-město)Na přelomu měsíce srpna a září proběhl krátký záchranný archeologický výzkum při výstavbě nové haly společnosti Hortim International v Brně - Horních Heršpicích. Zkoumaný areál se nachází v blízkosti bohatého naleziště, které bylo našimi pracovníky prozkoumáno v minulých letech. Na nevelké ploše se podařilo odkrýt laténské kostrové pohřebiště a dvě sídlištní jámy, z nichž byly vyzvednuty drobné keramické fragmenty, které umožňují rámcové datování do období staršího pravěku.

Celkem se podařilo zachytit devět kostrových hrobů. Jedná se pouze o severní až severozápadní část areálu pohřebiště. Zatím neznámý počet dalších hrobů je možné předpokládat jižně a východně od skryté plochy. Je velmi pravděpodobné, že k nekropoli patří i hrob objevený v roce 1987 při stavbě kanalizace cca 60 m jižním směrem. Stav dochování koster nebyl dobrý, jejich pozůstatky budou předmětem dalšího antropologického zkoumání.

Mezi milodary byly nejčastěji zastoupeny špatně dochované železné, případně bronzové spony, které tvořily součást oděvu pochovaných. Bronzovou sponu s precizně provedenou výzdobou terčíku na patce můžeme přiřadit ke sponám münzingenského typu. Ve třech (pravděpodobně ženských) hrobech se vyskytovaly bronzové ozdoby – nápažníky či náramky, nánožníky, v jednom případě i nákrčník. V dalším hrobě byl pohřben bojovník s mečem. Meč - původně uložený v pochvě - nebyl nalezen v ideálním stavu. V současnosti probíhají konzervátorské práce ve snaze jej zachránit a připravit pro plánovanou prezentaci veřejnosti. Výše zmíněné nálezy dovolují datovat celé pohřebiště do starší doby laténské (stupeň LT B1), tedy přibližně do 4. století př. n. l.