Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Brno-Starý Lískovec (okr. Brno-město)

Brno-Starý Lískovec (okr. Brno-město)Ve druhé polovině října uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno záchranný archeologický výzkum v prostoru budoucí konečné nové tramvajové tratě před Fakultní nemocnicí Brno. V zatravněné ploše uprostřed stávajícího dopravního terminálu se podařilo zachytit dva menší úseky dosud neporušeného terénu s celkem 61 zahloubenými sídlištními objekty. Podle získaného materiálu, především zlomků keramických nádob, představují tyto objekty pokračování známé osady z počátku mladší doby kamenné (cca 5500 až 4900 př. n. l.), kterou zde vybudovali nositelé kultury s lineární keramikou, nejstarší zemědělské kultury ve střední Evropě, a která byla z větší části odkryta již při výstavbě sousedního nákupního centra Campus Square a navazujících administrativních budov Campus Science Park.

Mezi objevenými objekty převažovaly kůlové jámy, v nichž byla původně ukotvena nosná konstrukce charakteristických dlouhých domů obdélníkového půdorysu. Rozpoznány byly části dvou takových staveb, oddělených od sebe navzájem stavebními jámami, ze kterých byl brán materiál na úpravu jejich stěn. Delší dům měl jeden konec zpevněn základovým žlabem a dosahoval šířky 5,5 m a délky nejméně 22 m. V okolí pak bylo prozkoumáno ještě několik sídlištních jam, u nichž ale nedokážeme přesněji určit původní účel, a jedna zásobní jáma, sloužící nejspíše k uskladnění potravin, především asi obilí.
Pravěké sídliště - reportáž - ČT Události v regionech 20.11. 2020