Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Experimentální vápenka panského pivovaru v Čechtíně

Experimentální vápenka panského pivovaru v ČechtíněVápenická pecVe spolupráci s NPÚ Praha, NPÚ Brno a ÚAPP Brno. v.v.i. proběhla ve dnech 7. 4. - 9. 4. 2022 edukační akce zaměřená na prezentaci historických postupů spojených s výrobou páleného vápna v replice periodické jednokanálové pece, která byla účastníky dílny vystavěna v rozmezí let 2020-2022 v areálu památkově chráněného objektu bývalého panského pivovaru v Čechtíně na Třebíčsku. Předmětem edukace určené pro zaměstnance památkového úřadu je příprava postupné rekonstrukce historických omítek a dalších zděných konstrukcí pivovaru, jehož počátky sahají až do 16. století. Tehdy v jeho blízkosti pracovala v lese Kukla panská vápenka, která se podílela i na výstavbě hospodářského dvora. Podle pozůstatků jámových lomů, byla veVápenické pece stejné lokalitě využívána k výpalu vápna také drobná ložiska krystalických vápenců. V Čechtíně tehdy pracovala pec obdélného schématu s kamennou konstrukcí, opatřená patrně třemi až čtyřmi kanály. Její výrobní produkce mohla být až 40x větší než u experimentálního zařízení, které je schopné jednorázové produkce páleného vápna o objemu asi 1-1,5 m3. Pec byla během kurzu dostavěna, opatřena hliněnými omítkami a naplněna vsázkou ručně připraveného vápence dovezeného z blízkého lomu v Nové Vsi. Při výpalu, který trval přes 30 hodin bylo spotřebováno asi 5 m3 dřeva. Po krátkodobém chladnutí byla vsázka postupně vyhašena a v podobě vápenné kaše uskladněna do zemní jámy o objemu cca 2,5 m3.

Experimentální stavba vápenky selského typu, výpal a hašení vápna v objektu historického pivovaru - tisková zpráva NPÚ

Stavební kámen pro pec Stavba pece
Finální úprava pece před výpalem Výpal
Výsledek výpalu - vápno Hašení vápna