Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Hodonice (okr. Znojmo)

Hodonice (okr. Znojmo)V průběhu října roku 2017 byl zahájen záchranný archeologický výzkum v areálu firmy Saint-Gobain Adfors v Hodonicích. Během prací na první části zkoumané plochy se podařilo odkrýt část sídelního areálu ze starší doby bronzové. Zjištěné situace náležejí do období věteřovské skupiny a doplňují informace o nalezišti získané během předchozích výzkumů v letech 2010 a 2013. Výzkum odhalil mocnou kulturní vrstvu a pod ní dvě desítky zahloubených objektů. Nejzajímavějším nálezem této sezóny byl bezesporu hrob dospělého jedince a hromadný pohřeb v zásobní jámě. Zde bylo pohřbeno šest jedinců (dospělá žena a pět dětí různého stáří). U ženského skeletu byly nalezeny dvě drobné bronzové záušnice z dvojitého drátku. Další archeologické práce budou pokračovat v průběhu měsíce března.