Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Hustopeče (okr. Břeclav)

Hustopeče (okr. Břeclav)Hrob H809V březnu a dubnu 2020 probíhal výzkum na přeložce železnice mezi Šakvicemi a Hustopečemi. Na skryté ploše téměř 600 m dlouhé a 20 m široké se podařilo lokalizovat přes stovku objektů odpovídající starší době bronzové (včetně malého pohřebiště skládajícího se ze 14 hrobů). Několik objektů bylo možné zařadit do období raného novověku.
Objekty spadají do období únětické kultury a skládaly se především ze zásobních jam obsahujících bohatý nálezový materiál (především části nádob). Pomoci detektoru kovů byla nalezena část bronzové dýky. Hroby časově odpovídající témuž období byly poměrně špatně dochované a v některých případech patrně i vykradené. Zajímavý byl hrob H809 s kamenným závalem.
Záchranným výzkumem byla zachycena část sídliště (značně rozptýleného) z období starší doby bronzové.
Zajímavé byly situace datovatelné do období raného novověku (?). V části skrývky, terénně šlo o jakousi erozní rýhu, se nacházelo několik objektů neobsahující kromě četných zlomků zvířecích kostí (např. lebka koně) téměř žádný datovatelný materiál. Objekty měly podobu cca 2 m hlubokých zásobních jam. Zvířecí kosti se četně nacházely i v nadloží, které zde dosahovalo mocnosti až 1 m.
Teoreticky by mohlo jít o pozůstatek pozdně středověké/raně novověké koželužny, případně rasovny.
V tomto prostoru byl také objeven pohřeb ženy, pocházející ovšem dle nálezů pravděpodobně z 19. století. Nálezová situace celkově napovídá nešťastné události – vraždě.

Letecký snímek Prostor koželužny
Objekt z období únětické kultury Vražda v 19. století?