Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Karlín / Hovorany (okr. Hodonín). Předstihový výzkum na trase VTL plynovodu Moravia.

Karlín / Hovorany (okr. Hodonín). Předstihový výzkum na trase VTL plynovodu Moravia.Pohled z dronu na skrytou plochu výzkumuNa rozhraní katastrů Karlín a Hovorany v tratích „Dušnice“ a „Jezovítka“ provádí Ústav archeologické památkové péče Brno již od minulého roku předstihový výzkum na trase nového VTL plynovodu Moravia. Celkem byla odkryta plocha o šířce cca 26 m a délce téměř 300 m, v níž byly zachyceny pozůstatky větší osady lidu kultury s lineární keramikou (cca 5500–5000 př. Kr.). Jde o první zemědělce na našem území – lidé již žili usedlým způsobem života, což se projevuje také na hmotné kultuře. Na svahu skloněném k jihu byly odkryty půdorysy několika nadzemních halových domů. Jedná se o malé jamky po kůlech, které byly umístěny v pravidelných rozestupech v pěti řadách a tvořily základní nosnou konstrukci stavby. Délka domů se zpravidla pohybuje mezi 20 až 40 m. Stěny mezi kůly byly vypleteny větvemi a proutím. Aby bylo dosaženo izolačního efektu jak proti nárazůmPohled z dronu na plochu výzkumu po vykopání větru, tak i z tepelného hlediska, byly stěny omazávány vrstvou hlíny. Pro její získávání byly v bezprostředním okolí domů hloubeny tzv. stavební jámy. Ty většinou nemají žádný pravidelný tvar, nicméně obsahují zpravidla archeologický materiál (zlomky keramiky a kostí), který se do nich dostal během doby trvání sídliště jako odpad.
Z hmotných artefaktů nacházíme především zlomky keramických nádob. Jsou to jak hrubší hrncovité nádoby s motivy obilného klasu a deště, tak i jemnější nádobky polokulovitých tvarů opatřené lineární výzdobou (rovné a zahnuté čáry s tzv. notovými Pohled z dronu na část výzkumu značkami), který dal nositelům daného období své jméno. Pro zpracování obilí sloužily opracované kameny, tzv. zrnotěrky. Z jemnějších kamenných nástrojů je možné jmenovat různé čepelky, škrabadla i drasadla.
Překrytí dvou půdorysů nadzemních domů ukazuje na dvě chronologicky odlišné fáze sídliště, díky superpozici kůlových jam je možné rozeznat časovou posloupnost jednotlivých staveb. Tuto skutečnost potvrzuje i nalezený materiál, který je možné podle výzdoby na keramice datovat jak do starší, tak i mladší fáze období starého neolitu.
Po dokončení prací na této lokalitě bude archeologický průzkum pokračovat o několik set metrů dále, v trati „Nivky“, kde je doloženo bohaté osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou (cca 4000 př. Kr.).